Easy Ghost v.17 - New: Cài đặt Windows từ file ISO, tạo Boot cho USB từ file ISO bất kỳ

  Easy Ghost v.17 - New: Cài đặt Windows từ file ISO, tạo Boot cho USB từ file ISO bất kỳ

  Bài gửi  by Soul Master on Fri Jul 25, 2014 9:53 pm

  Đã thêm chức năng cài đặt Windows từ file ISO, tạo Boot cho USB từ file ISO bất kỳ (Windows 7/8/8.1 PE ...)


  Easy Ghost v.17 - New: Cài đặt Windows từ file ISO, tạo Boot cho USB từ file ISO bất kỳ Hinh+chinh
  Easy Ghost v.17 - New: Cài đặt Windows từ file ISO, tạo Boot cho USB từ file ISO bất kỳ Tao+USB+cai+Win

  Một số chức năng của chương trình:


  - Cài Windows từ một file ghost (gho) hoặc file vhd. Tạo file ghost cho ổ C: ...
  - Tạo Boot (MenuBoot) Windows PE cho USB/HDD (bao gồm cả MenuBoot có Norton Ghost)
  - Cài đặt Windows từ file ISO (trừ Windows XP), tạo Boot cho USB từ file ISO bất kỳ (Windows 7/8/8.1 PE ...)
  - Tạo Dual Boot (cho phép chạy nhiều hệ điều hành trên 1 PC)
  - Quản lý đĩa: phân vùng, format ... ổ đĩa

  Dowload

  Tại Đây

  Nguồn PBM
  Soul Master