Chat Box Dạng Facebook :3

  Chat Box Dạng Facebook :3

  Bài gửi  by AnhDauSai on Sun Aug 03, 2014 12:00 pm

  Chat Box Dạng Facebook :3 Vt1H9DZ

  css
  Code:
  nengiay,.chatbox_row_1,#chatbox,#chatbox_members,#chatbox_messenger_form,#chatbox_footer,.helo { background:transparent; }
  #chatbox_messenger_form { margin-top:0; }
  .helo { padding:5px 10px 10px 10px; width:100%; }
  #chatbox_header .chatbox-title,#chatbox_option_without_archives,#chatbox_option_with_archives,a[onclick*="ajax_refresh_chatbox"],#chatbox_option_autorefresh,#divbold,#divunderline,#divstrike,#divcolor,#divitalic,#chatbox_members { display:none; }
  #chatbox_header a { font:bold 11px Tahoma !important; color:#000; }
  #chatbox_header { height:1px; padding:0; font-size:0; }
  .chatbox-title { display:inline-block; background:url()no-repeat 0 4px; padding-left:14px; width:auto; position:absolute; margin-top:6px; }
  #chatbox { margin-left:-181px !important; overflow-x:hidden; font-family:Arial; border-top:1px solid #b0b0b0; border-bottom:1px solid #b0b0b0; margin-top:-2px; }
  #chatbox .user { display:inline-block; margin-left:-3px; }
  #chatbox::-webkit-scrollbar { width:16px; }
  #chatbox::-webkit-scrollbar-thumb { background-color:rgb(153,153,153); border-left:6px solid #fff; border-right:3px solid #FFF; }
  #chatbox:hover::-webkit-scrollbar-thumb { background-color:rgb(121,122,125); }
  #chatbox::-webkit-scrollbar-thumb:active { background-color:rgb(121,122,125); }
  #chatbox::-webkit-scrollbar-track { background:rgba(0,0,0,0); }
  #chatbox img { max-width:150px; }
  #chatbox embed { width:210px; height:120px; border:1px solid #000; }
  #chatbox_footer .right { float:left; width:100% !important; font-size:0; }
  #chatbox_footer { border:0; height:30px; }
  #chatbox p { font:12px Arial; }
  .chatbox_row_2,.chatbox_row_1 { background:none; }
  #chatbox p * { line-height:150%; }
  #chatbox span[title*="20"] { background:url(http://i.imgur.com/cYVKCEP.gif) no-repeat top left; color:#333333; list-style:square inside; margin-bottom:0; padding-left:12px; width:95%; float:left; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; margin-right:10px; line-height:140% !important; font:bold 8px Arial; }
  #chatbox_footer input#message { display:block; width:245px !important; float:left; height:30px; font-size:13px; border:0 !important; background-color:#fff; padding:4px 5px 5px 25px; }
  #chatbox_footer #divsmilies { background:none; margin-left:0; margin-top:-25px; position:absolute; }
  #chatbox_footer #divsmilies img[src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif"] { display:none; }
  #chatbox_footer #submit_button,.member-title,.away-users { display:none; }
  #chatbox p[class*="chatbox_row"] { background:#FFF; }
  #chatbox { background:#fff; background-position:center center; background-repeat:no-repeat; }

  Cho nó vào cuối head:

  Code:
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div class="main-content">
  <div class="chatbox_pt">
  <script type="text/javascript">$(function() {    var _cookie = my_getcookie("favouriteBox");null != _cookie && "" != _cookie && ($.each($.trim(_cookie).split(" "), function (b, a) {var c = $("#indexBox .forumtitle[href^='/f" + a + "-']");c.next().addClass("love");pageIndex && (favouriteBox(), c.closest("tr").show().clone().appendTo("#favourites").hide(), 0 == c.closest(".statused").height() && c.closest(".dongcb1").hide().prev().hide())}), $("#favourites").is(":empty") && $(".favouriteBox").remove());$(function () {$(".c3zone").each(function (i) {var id = "c3z" + ((/\/f\d*-/.test(123)) ? (location.pathname.match(/\d+/) + "v" + i) : i);$(this).attr("id", id).parent().next().find(".dongcb").addClass(id);if (my_getcookie(id) == 1) {$(this).find("i").toggleClass("c3inv");$("." + id).hide()}});$(".c3zone i").click(function () {var id = $(this).parent().attr("id");if (my_getcookie(id) == 1) my_setcookie(id, 0, 1);else my_setcookie(id, 1, 1);$(this).parent().find("i").toggleClass("c3inv");$("." + id).fadeToggle(0);});});})</script><style>.c3hide,.c3show{display:block;width:250px;margin-bottom:-25px;height:29px;position: relative;z-index:2;cursor: pointer;}.c3hide{margin:0px;width:250px;margin-left:-25px}.c3inv{display:inline-block}.chatbox_pt {position: fixed;bottom:-1px;z-index:99;margin-left:-24px;right:20px}.dongcb{height:400px;width:248px;display:block;border:1px solid rgb(173,182,198);border-top:1px solid #d4d4d4}.dongcb1 {width:248px;}#chatbox_header1{background: #18405E url(http://i57.servimg.com/u/f57/16/18/15/10/1301.png) repeat 50% 50%;border:1px solid rgb(41,69,140);height:29px;border-top-left-radius:2px;border-top-right-radius:2px;}#chatbox_header1 a{font:bold 11px Tahoma!important;color:#FFF}helo{border-spacing:0!important;}.avamem9 img{height: 22px; width: 22px; border-radius: 5px; border: 1px double #ededed; margin-left: -7px;}</style><div class="main-head1"><div class="c3zone" align="right" id="c3z0"><i class="c3show"></i><i class="c3hide c3inv"><div id="chatbox_header1" align="left"><h5 class="chatbox-title" style="margin-left:5px;margin-top:0px!important;"><a class="chat-title" style="font:bold 12px Arial!important"><helo width="210px;"><tbody><tr><td><div class="avamem9"><img src="http://r11.imgfast.net/users/1117/20/00/30/avatars/gallery/2_610.png" alt=""></div><script>//<![CDATA[
  $(".avamem9").html(_userdata.avatar);//]]></script>
    </td><td> Khung Trò Chuyện - <a href="javascript://" onclick="window.open('/h29-shop','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=1000,height=600'); return false;">Click Shop<img src="http://i.imgur.com/UJcQOCq.gif"></a></td></tr></tbody></helo></a></h5><img src="http://i.imgur.com/sUkhvHq.png" style="float:right;margin:8px"></div></i></div></div><div class="dongcb1"><div class="dongcb c3z0" id="chatbox_bottom" style="display: none;"><object data="/chatbox/index.forum?archives=1" id="frame_chatbox" scrolling="yes" width="100%" height="100%" type="text/html"></object></div><script type="text/javascript">$(function(){if ($('#logout').length && $("#chatbox_bottom").length) {var v = $('#logout').attr('href');$.get("/chatbox/chatbox_actions.forum?achives&mode=connect"+v.substr(v.indexOf("&tid="),37),function(){insertChatBoxNew('chatbox_bottom', '/chatbox/index.forum?archives=1')})}});</script></div></div>

       <!-- END switch_user_logged_in -->
  AnhDauSai

  Bài gửi  by DMMYL on Sun Aug 03, 2014 12:05 pm

  Klp nhưng mình max cmn like :)))
  DMMYL

  Bài gửi  by AnhDauSai on Sun Aug 03, 2014 12:05 pm

  DMMYL đã viết:Klp nhưng mình max cmn like :)))
  Klq nhưng éo thấy like nào
  AnhDauSai

  Bài gửi  by Death Gun on Sun Aug 03, 2014 12:30 pm

  like mà có cái nào nói chuyện riêng đc k?  Khách viếng thăm Hãy cùng nhau ủng hộ và phát triển VnGame Bạn nhé,Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Death Gun

  Bài gửi  by AnhDauSai on Sun Aug 03, 2014 12:37 pm

  ♥️DuyKòi♥️ đã viết:like mà có cái nào nói chuyện riêng đc k?
  toàn like miệng thế Laughing nói chuyện riêng thì Devs đang có dự án, chỉ có hóng chờ bên đó viết xong thôi
  AnhDauSai

  Bài gửi  by Juny Thoang on Mon Oct 06, 2014 6:55 am

  zzzzzzz  Diễn đàn Teen Việt online - Teenvi Nhật ký thành viên Teen Vi Lưu bút chuyện trường lớp Nhật ký box ra mắt - làm quen Nhịp cầu bè bạn - Ra mắt làm quen Chuyện trường lớp Trà chanh chém gió Teen vào đời Chia sẻ kỹ năng sống Nhật ký Teen online  Truyện tự sáng tác Games Clup 
  Juny Thoang

  Bài gửi  by lmhttv on Mon Oct 27, 2014 6:27 am

  xem thừ
  lmhttv

  Bài gửi  by Sponsored content