MaVuc.NET - Ra mắt máy chủ S3 - Không nạp thẻ vẫn chơi khỏe"

  MaVuc.NET - Ra mắt máy chủ S3 - Không nạp thẻ vẫn chơi khỏe"

  Bài gửi  by culi on Sun Jul 31, 2016 7:43 pm

  - Tặng Full Ma thạch khóa : 5.000.000 Ma thạch khóa
  - Tặng ngay Lvl 100 khi khởi tạo nhiệm vụ đầu tiên
  - Online hàng ngày nhận xu đã tay
  - Chương trình xúc tiến nhận xu hàng ngày ( lần đầu tiên có mặt tại webgame Việt )
  - Sự kiện báo danh hàng ngày đổi quà
  - Mốc trở thành VIP cực thấp tăng giá trị quy đổi
  - Post bài diễn đàn quảng cáo nhận xu
  - Ghép ảnh nhận xu
  - Lực chiến đẹp nhận xu
  culi