[share] code Js post nhạc DJ hay

  [share] code Js post nhạc DJ hay

  Bài gửi  by thanh2014 on Tue Aug 12, 2014 8:35 am

  demo:
  [zippy][You must be registered and logged in to see this link.]
  MODULES ->Javascript codes management
  code:
  Code:
  $(document).ready(function(){
    $("<button class=\"button2\" onmouseover=\"helpline('BBcode zippyshare')\" type=\"button\" onclick=\"fmvizippy()\"><img src=\"http://i76.servimg.com/u/f76/15/42/71/86/zippy10.png\" height=\"16px\"/></button> <img src=\"http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png\" style=\"vertical-align: middle;\">").insertBefore("span#text_edit input.button2[value='flash']");
    $(".postbody").each(function(){
      $(this).html($(this).html().replace(/\[zippy]/gi,""));
      $(".postbody a[href$='[/zippy]']").each(function(){
        var a=$(this).attr('href').slice(0,$(this).attr('href').indexOf("[/zippy]")),zid=a.slice(a.indexOf('.com'),a.lengh).replace(/[^0-9]/g,''),zser=a.slice(a.indexOf('www'),a.indexOf('.com')).replace(/[^0-9]/g,'');
        $(this).replaceWith('<center><img src="http://r25.imgfast.net/users/2511/10/51/96/album/u449ma10.gif"><centeR><font size ="5"><font color="red"><b>Thế Giới Âm Nhạc Đỉnh Cao Và Chất Lượng</font><br><br></centeR><img src="http://31.media.tumblr.com/tumblr_m9ggtgHDIu1r24pk8o1_500.gif" width="500"></center><center><object width="500" height="80" name="zs_player46805307" id=zs_player"'+zid+'" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width: 500px; height: 80px;"><param value="http://api.zippyshare.com/api/player.swf" name="movie"><param value="false" name="allowfullscreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param name="wmode" value="transparent"><param value="baseurl=http://api.zippyshare.com/api/&file='+zid+'&server='+zser+'&autostart=true&flashid=zs_player'+zid+'&availablequality=both&bordercolor=#ffffff&forecolor=#ffffff&backcolor=#000000&darkcolor=#000000&lightcolor=#000000" name="flashvars"></centeR><embed width="500" height="80" flashvars="baseurl=http://api.zippyshare.com/api/&file='+zid+'&server='+zser+'&autostart=true&flashid=zs_player'+zid+'&availablequality=both&bordercolor=#cccccc&forecolor=#ffffff&backcolor=#000000&darkcolor=#000000&lightcolor=#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://api.zippyshare.com/api/player.swf" name="zs_player'+zid+'" wmode="transparent" id="zs_player'+zid+'"></object><br><br><font size="4"><font color="red"><b>HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG PLAY - CHÚC BẠN VUI VẺ</font></font></b><br><br> ')
      })
    })
  });
  function fmvizippy(){
    var name=prompt("Nhập vĂ o Ä‘Ă¢y liĂªn kết đến tập tin zippyshare","");
    if(name!=null&&name!=""&&name.indexOf("zippyshare.com")!=-1&&name.indexOf("http")!=-1&&name.indexOf("file.html")!=-1){bbfontstyle('[zippy]'+name,'[/zippy]');return false}else{alert("LiĂªn kết bạn nhập vĂ o khĂ´ng Ä‘Ăºng");return false}
  }

  code để post bài
  Code:
  [zippy]zippy bài hát[/zippy]
  thanh2014

  Bài gửi  by Bờm Trần on Tue Sep 02, 2014 5:15 pm

  là sao  Khách viếng thăm Hãy cùng nhau ủng hộ và phát triển VnGame Bạn nhé,Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé
  Bờm Trần