Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI

    Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI

    Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Dec 22, 2018 9:10 am

    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI Fv_r023PJT0WjRKFn406PytHgsE36V9TzMomBHJkQIMV52wNzBocWRdVwj0WTXw7m_vRn1kpuMSs2vf7sXQz4E7n4BlDJxqsTg-H=w600-h400-rw-no    TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
    UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
    PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN


    OPEN BETA : Máy chủ ĐẾ PHỤNG vào lúc thứ 4 14h00 23/12/2018

    Trang Chủ :
    kiemthehoaphung.com
    Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
    FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew

    Hỗ trợ tân thủ khủng
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI Logokiemthe

    Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh

    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI TrnkDgY

    Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa Phụng

    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI CwGMWqD


    Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI ZodocUi

    Trang Bị [Thần Vũ]

    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI TOKWa4g

    Thiên Thú Thần Ma

    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI ZsPtzx4

    Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI CSQYjk6
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI 2

    Thăng Tiên - Nhập Ma

    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI XNg9KJ4

    Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày

    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI WjTlJ8z


    Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng


    Tứ Đại Ác Nhân
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI TR2ovKq


    Tứ Bất Tượng
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI X50MYBX

    Hỏa Kỳ Lân
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI Thanthu

    Lục Chỉ Cầm Ma
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI Lucchicamma
    Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoaphung.com


    Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI JByZTJX


    PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI HyXU6Zl
    open - Kiếm Thế Hỏa Phụng - OPEN sv mới 14H Chủ Nhật 23/12 - KỸ NĂNG MỚI - SỰ KIỆN MỚI 9262nTu


    Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoaphung.com
    kiemthehoitu

    Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Dec 22, 2018 7:51 pm

    TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
    UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
    PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

    kiemthehoitu

    Bài gửi  by kiemthehoitu on Sun Dec 23, 2018 2:12 pm
    TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
    UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
    PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
    kiemthehoitu

    Bài gửi  by Sponsored content