[Kiếm Thế] Giải đấu Tứ Đại Thống Lĩnh coming soon.

  [Kiếm Thế] Giải đấu Tứ Đại Thống Lĩnh coming soon.

  Bài gửi  by hoahoadulong on Wed Mar 11, 2015 8:14 pm

  Chắc lại HK với BN thôi, 2 bang nhất nhì mỗi bên thành 4 bang.
  hoahoadulong

  Bài gửi  by HoenMi on Wed Mar 11, 2015 8:20 pm

  Vậy thì y chang BHTDC à.
  Phải có điểm khác chứ, chia 4 cụm, cho trong cụm đánh với nhau chẳng hạn.
  HoenMi

  Bài gửi  by hoahoadulong on Wed Mar 11, 2015 8:22 pm

  Ừa chắc cũng cso vụ đó.
  Nói chung rủ anh em quy tụ về chuẩn bị đánh đã.
  hoahoadulong

  Bài gửi  by Counting on Sun Mar 22, 2015 3:51 pm

  oh yeah, lại sắp có oánh nhau
  Counting

  Bài gửi  by Sponsored content