[Share] Viewtopic ngang drop avatar

  [Share] Viewtopic ngang drop avatar

  Bài gửi  by AnhDauSai on Mon Sep 29, 2014 12:56 am

  demo: http://huyenthoai300.forumvi.com/t1-topic

  + Ứng dụng đi cùng nhưng vì dùng nhiều ảnh tương đối nặng nên mình tạm thời pause khi nào hoàn thiện sẽ share sau:
  - Shop pet auto thăng cấp thay đổi hình dạng
  - Shop ảnh bài thông tin thành viên auto

  + Lưu ý: 
  - ghi nguồn http://www.vngame.pro/ khi copy bài viết
  - xóa css liên quan đến viewtopic cũ

  các bạn thay ảnh khi onl: https://i.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_u10.gif

  viewtopic_body
  Code:
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <script type="text/javascript">
  jQuery(function(){
          jQuery(".cont_code").text("Vui lòng Đăng Nhập để thấy nội dung CODE");
  });
  </script>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = 'http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/th_mul10.png', multiquote_img_on = 'http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/multiq11.png', _atr = 'http://illiweb.com/rs3/85/frm/addthis/', _ati = 'http://illiweb.com/fa/addthis/', addthis_config = { ui_click: true, ui_language: "vi" }, addthis_localize = { share_caption: "Add to bookmarks / Share", email: "Email", email_caption: "Send to a friend", favorites: "Favourites", print: "Print", more: "More..." };$(function(){_atc.cwait = 0;$('.addthis_button').mouseup(function(){if ($('#at15s').css('display') == 'block') {addthis_close();}});});var hiddenMsgLabel = { visible:'Hide the message', hidden:'See the message' };showHiddenMessage = function(id){try{var regId = parseInt(id, 10);if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }if( regId > 0){$('.post--' + id).toggle(0, function(){if( $(this).is(":visible") ){$('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);}else{$('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);}});}}catch(e) { }return false;};function level(lb,lc,ld){var y=((ld*1+lb*1)/100);var e=(ld*1+lb*1);var g=Math.floor(y+parseInt(1));if(g>4){(y="1")};var d=((ld*1+lb*1)-((g-1)*100));var o=(g*100);document.write('<div style="background: rgb(165,162,165);width:120px;height:13px"><div style="height:12px;float:left;background: rgb(24,117,189);width:'+d+'%;padding:1px 2px 0px 2px"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif"></div><img src="http://i72.servimg.com/u/f72/16/18/15/10/111.png" style="position: absolute;margin-top:-2px"></div><div style="position: absolute;width:117px;height:13px;margin-top:-12px;color:#FFF;font:9px Tahoma;padding-left:3px" title="'+d+'%">Lv: '+g+'<div style="display:inline-block;width:80px;text-align:center;float:right">'+e+' / '+o+'</div></div>')};//]]></script>

  <script type="text/javascript">
  document.write('<style>div[href*="?showpost="] span[href*="?showpost="]{display:none} div[href*="?showpost="] span[href*="' + location.search + '"]{display:inline-block;width:100%}</style>')
  </script>
  <script>
  $(function () {
  $(".fmvitab").each(function () {
  var $fmvitab = $(this);
  $fmvitab.show().find("li:first, td>strong:first").addClass("active");
  $fmvitab.find("td>strong").click(function () {
  var n = $fmvitab.find("td>strong").index(this);
  $fmvitab.find("li, td>strong").removeClass("active");
  $fmvitab.find("li:eq(" + n + "), td>strong:eq(" + n + ")").addClass("active");
  });
  });
  });
  </script>

  <script>
  $(function () {
  $('a[href*="mode=quote"]').click(function () {
  var datahref = $(this).attr('href');
  $.get(datahref , function (a) {
  var datatext = $(a).find('#text_editor_textarea[name="message"]').val();
  $(".sceditor-container textarea").val(datatext);
  $(".sceditor-container iframe").contents().find('body').html(datatext);
  });
  $('body').stop().animate({
  scrollTop: $('#quick_reply').offset().top
  }, 3000);
  return false;
  });
  });
  </script>

  <script>$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f={FORUM_ID}",success: function (a) {$(".post-entry:first").after('<ul id="cungchuyenmuc">
  <a href="/f{FORUM_ID}-forum" style="font-weight: bold; margin-left: 295px">Bài viết cùng chuyên mục</a><div style="height:23px;background:url(http://i34.servimg.com/u/f34/16/03/04/56/sna-ti10.png) no-repeat center top;margin:5px 0px;margin-top: -20px"></div>');22 < $(a).find("title").length ? so = 22 : so = $(a).find("title").length;for (i = 2; i < so; i++)$('<li><span><a href="' + $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq(" + i + ")").text() + "</a></span></li>").appendTo("#cungchuyenmuc")}})});</script>
  <script>
  $(function () {
  $('body').keyup(function (event) {
  if (event.keyCode == 39) {
  window.location.href = document.getElementById('tprev').firstChild.getAttribute('href');
  }
  if (event.keyCode == 37) {
  window.location.href = document.getElementById('tnext').firstChild.getAttribute('href');
  }
  });
  });

  </script>
  <script>$(function() {
  var fixadent1 = $("#fixadent1"), pos = fixadent1.offset();
  $(window).scroll(function() {
  if($(this).scrollTop() > (pos.top + 10) && $(this).scrollTop() < 15000 && fixadent1.css('position') == 'static') { fixadent1.addClass('fixed1'); }
  else if($(this).scrollTop() <= pos.top && fixadent1.hasClass('fixed1')){ fixadent1.removeClass('fixed1'); }
  else if($(this).scrollTop() > 15000 && fixadent1.hasClass('fixed11')){ fixadent1.removeClass('fixed1'); }
  })
  });</script>
  <style>
  /*drop devs bản ngang*/

  .dropRight,.dropRight *{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
  .pun .post .user{overflow:visible;margin-left:-13em;width:13em}
  .pun .postmain{margin-left:-1px}
  .pun .post:hover{border-left:1px solid #359bed;margin-left:1px}
  .dropRight{z-index:10;position:relative;background:transparent;border:1px solid transparent;width:1px;margin-left:-2px;white-space:nowrap;transition:width .2s;-webkit-transition:width .2s;overflow:hidden;
    padding:4px 0 4px 13em !important}
  .dropRight:hover{background:#fff;width:462px;border-color:#359bed #359bed #359bed #fff;}
  .dropRight .poster-avatar{float:left;margin-left:-12em}
  .dropRight .poster-avatar img{background:#FFF;padding:1px;height:110px;width:110px;border: 1px solid #949294;}
  .dropRight .poster-info{margin-left:-30px;white-space:normal;padding-right:10px;display:none;width:360px}
  .dropRight:hover .poster-info{display:block}
  .poster-info .poster-field{border:1px dashed #DDD;border-width:1px 0;margin:5px 0;padding:5px 0}
  .poster-info .poster-field p{line-height:20px;color:#999;width:155px;display:inline-block}
  .poster-info .poster-field p.status{font-style:italic;width:100%;color:#0085FF}
  .poster-info .poster-field p.status .label{font-weight:700}
  .poster-connect{display:inline-block;width:27px;height:16px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_u11.gif) no-repeat transparent}
  .poster-connect img{background:#fff}
  .poster-rank{float:right;margin-top:-7px;padding-top:5px;padding-right: 20px;}
  .poster-rank img{height:23px}
  .poster-link a{padding-right:13px}
  .dropRight:hover .poster-info .poster-link{transition-delay:1s;transition:all 0.5s ease; opacity:1;}
  .dropRight .poster-info .poster-link{transition:0s; opacity:0;}
  .poster-field img{height:0px;width:0px}
      
   
     .Bav_postnumber span a {color:#FFF;}
               .Bav_postnumber {
  background: url("http://i75.servimg.com/u/f75/14/65/61/19/img_po10.png") no-repeat scroll 0 0 transparent;
  color: #C5ECFC;
  font-size: 11px;
  height: 89px;
  padding-top: 30px;
  position: absolute;
  text-align: center;
  width: 62px;
               margin-left: 988px;
  }
               .Bav_postnumber span.number {
  color: white;
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  text-shadow: 1px 1px #157EC4;
  }
               .Bav_postnumber {
  color: #C5ECFC;
  font-size: 11px;
  text-align: center;
  }

  .michar > fieldset{font-size:10px;font-weight:700;margin-right:20px}
  .miachar{text-align:left;white-space:nowrap;border:/*#add8e6*/#F25333 1px solid;padding:1px}
  .memchar{height:130px;width:100%;background:no-repeat center bottom}
  .milevel{margin-left:847px;position:absolute;
    border-radius:3px 3px;white-space:nowrap;margin-top:-123px;
    font-size:11px;border:2px dotted #666;padding:5px}

  .petvgame  img{height:100px;}


  .tvanhbia {font-size:0px;}
  .anhbia {height: 120px;}
  .tvanhbia img{height: 120px;width:995px;margin-left:-4px;margin-top:-3px;z-index:-1}
  .nenbv {position:absolute;margin-top:-120px}
  ul#cungchuyenmuc {border: 1px solid rgb(239,235,239);background-color: rgb(255,251,255);
  padding: 10px 15px 10px 30px;width: 80%;height: 100%;
  margin-left: 58px;margin-top: 25px;display: inline-block;}
  #cungchuyenmuc li {list-style:square inside;margin-top:4px;width:50%;float:left;}
  #cungchuyenmuc a {color:#333;font:12px Tahoma;}
  #cungchuyenmuc a:hover {color:#ba3814;}

  #cungchuyenmuc span {display:inline-block;overflow:hidden;
  height:14px;width:90%;margin-bottom:-2px;}


  #cungchuyenmuc li{position:relative;width:50%;list-style-type:none;height:20px;line-height:20px;counter-increment:Zzindex;float:left}


  #cungchuyenmuc li:before{content:counter(Zzindex);display:block;height:16px;background:#EBEBEB;position:absolute;left:-22px;font-size:11px;top:4px;border-radius:2px;text-align:center;width:16px;color:#FFF;line-height:16px;z-index:3}#cungchuyenmuc li:after{content:" ";background:#EBEBEB;display:block;width:5px;height:5px;position:absolute;top:9px;left:-9px;transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}#cungchuyenmuc li:nth-child(3):before,#cungchuyenmuc li:nth-child(3):after{background:red}#cungchuyenmuc li:nth-child(4):before,#cungchuyenmuc li:nth-child(4):after{background:#FD5405}#cungchuyenmuc li:nth-child(5):before,#cungchuyenmuc li:nth-child(5):after{background:#FDB55A}#cungchuyenmuc li:nth-child(5) ~ li:before,#cungchuyenmuc li:nth-child(5) ~ li:after{color:#EC4403;text-shadow:0 0 2px #FFF,0 0 2px #FFF,0 0 2px #FFF,0 0 2px #FFF}
  .pun .entry-content {
  overflow: hidden;
  padding-bottom: .8em;
  width: 100%;
  }
  .pun span.label img[src="http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/money_10.png"]{float:right;margin-right:-120px;margin-bottom:-5px;margin-top:-2px}
  span.label span{display:inline-block;margin-right:5px}
  .postbody a[href*="yahoo.com"]{
  background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/yahoo-10.png)no-repeat 0px center;padding-left:20px;
  }


  .postbody a[href*="upanh.com"],.postbody a[href*=".png"],.postbody a[href*=".gif"],.postbody a[href*=".jpg"]{background:none;padding:0px}
  ..postbody span[style="color:#f00"], .postbody span[style="color:red"]  {
  font-size: 0px;display: inline-block;
  }

  img[src="http://i16.servimg.com/u/f16/16/18/15/10/48f03710.gif"]{float:left;display:inline-block;margin-left:-16px;margin-top:2px;margin-bottom:-4px}
  .pun #text_editor_iframe{width:738px !important;height:190px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/image710.png) no-repeat right;}
  .fmvitab{display:none;margin:0 auto;width:100%;margin-left:-12px;margin-top:-10px;}
  .fmvitab td > strong{color:#8c8c8c;background:#f0f0f0 url(http://i48.servimg.com/u/f48/17/98/19/05/211.png)repeat-x bottom left;margin-bottom:-1px;margin-left:24px;margin-right:-20px;border:1px solid #d4d4d4;border-bottom:0px;cursor:pointer;display:inline-block;padding:4px 10px;margin-bottom:-1px;padding-bottom:5px}
  .fmvitab td > strong.active{border:1px solid #d4d4d4;border-bottom:0px;background:#fafafa url();cursor:default;padding-top:6px;color:#333;padding-bottom:8px;margin-bottom:-4px}
  .fmvitab ul{border-top:1px solid #ccc;list-style:none outside none;width:100%;margin:0!important;padding:0 12px 15px;background:#fafafa url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/144.png)repeat-x top left;border-bottom:1px solid #d4d4d4}
  .fmvitab li{display:none}
  .fmvitab li.active{display:block;}
  .fmvitab li img{max-width:800px}
  .postbody .fmvitab embed {
  margin-right:-30px;
  }
  .postbody .fmvitab img {
  max-width:750px;
  margin-right:-30px;
  }

  .pun a.ola_1 {
  display:inline-block;
  margin-top:-2px;
  margin-left:10px;
  font:bold 13px Tahoma;
  color:#333;
  text-decoration:none!important;
  }

  a.ola_1:hover {
  color:red;
  }  .postbody embed {
  width:740px;
  height:370px;
  border:1px solid #333;
  margin-left:5px;
  background:url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/loadin11.gif)no-repeat center center;
  }

  .postbody img {
  max-width:750px;
  }

  .postbody ol,.postbody ul {
  margin-left:20px;
  }


  .pun .icon_1 img {
  float:left;
  }
  .pun .username {
  font: bold 16px Tahoma;
  margin-top: 6px;
  margin-bottom: 4px;
  position: absolute;
  }
  .profile12 {
  padding-top:2px;
  padding-right:60px;
  width:150px;
  overflow:hidden;
  margin-left:-150px;
  padding-left:2px;
  }
  .profile12:hover {
  width:auto;
  margin-left:0;
  }

  .profile12 img {
  max-height:16px;
  }

  .pun .label {
  display:inline-block;
  margin-bottom:3px;
  margin-right:4px;
  color:#000;
  }

  #proflie_2 {
  float: left;
  display: block;
  width: 100%;

  }
  #proflie_2 img {
  padding-top: 2px;
  margin-left: -2px;
  float: left;
  display: block;
  height: 30px;
  width: 52%;
  }
  .pun img[src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/tra_lo10.png"] {
  border:1px solid #B8B8B8;
  padding:1px;
  }
  .pun .i_icon_quote {
  border:1px solid #B8B8B8;
  height:14px;
  padding:1px;
  }

  .pun .i_icon_edit {
  border:1px solid #B8B8B8;
  height:14px;
  padding:1px;
  }

  .pun .i_icon_delete {
  border:1px solid #B8B8B8;
  width:39px;
  height:14px;
  padding:1px;
  }
  img[src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/tra_lo10.png"]:hover,.i_icon_quote:hover,.i_icon_edit:hover,.i_icon_delete:hover {
  border:1px solid #417394;
  }
  .pun img[src="http://i35.servimg.com/u/f35/18/42/35/47/khoa1110.png"] {
  border:1px solid red;
  padding:1px;
  }

  .pun .dd-textarea {
  width:100%;
  margin-left:-8px;
  margin-bottom:-20px;
  }

  .pun .left-box {
  background:#f2f2f2;
  margin-left:-212px;
  margin-bottom:-40px;
  display:inline-block;
  border:1px solid #b0b0b0;
  width:734px;
  border-bottom:0;
  padding:4px 2px;
  }

  .pun #textarea_content {
  margin-top:24px;
  display:inline-block;
  }

  .pun .quick_reply_textarea {
  border:1px solid #b0b0b0;
  border-top:1px solid #d4d4d4;
  min-width:718px;
  max-width:718px;
  background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/image710.png) no-repeat right;
  padding:10px;
  }

  #textarea_content label {
  display:none;
  margin-top: 28px;
  }

  blockquote {
  border:1px solid #437194;
  background:#f7f7ff;
  margin:10px;
  padding:5px 10px 10px;
  }

  blockquote div {
  margin-left:-18px;
  background:url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/quote-10.png)no-repeat left top;
  padding-left:20px;
  padding-top:5px;
  }

  .postbody blockquote embed {
  width:700px;
  height:340px;
  }

  blockquote cite {
  width:100%;
  display:inline-block;
  margin-top:-5px;
  font:bold 12px Tahoma;
  }

  .postbody blockquote img {
  max-width:705px;
  }  .pun .right-box {
  margin-right:19px;
  margin-top:3px;
  margin-bottom:-3px;
  }

  .pun #text_editor_controls {
  margin-top:-10px;
  }
  div#fixadent1 {
  width:780px;
  border:1px solid #d4d4d4;
  margin-top:4px;
  height:20px;
  overflow:hidden;
  background-color:#f7f7f7;
  margin-bottom:-10px;
  padding:8px 6px;
  }
  .fixed1 {
  position:fixed;
  top:-5px;
  margin-right:0;
  z-index:999;
  }

  .pun .sig-content {
  clear: both;

  position: relative;
  }
  .sig-content {
  height:180px;
  overflow: hidden;}

  .sig-content:hover{
  height:100%;
  }
  .pun .view_topic a[href*="watch"]{font-size:0px;display:inline-block;width:16px;height:16px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/accept10.png)no-repeat;margin-left:5px}
  .pun .view_topic a[href*="unwatch"]{font-size:0px;display:inline-block;width:16px;height:16px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/delete11.png)no-repeat;margin-left:5px}
  .pun .profile_pt{margin-left:px;float:right;width:140px;margin-top:7px;font-size:12px;color:#4f4f4f}
  .pun .profile_pt img{float:left;margin-right:2px}
  .pun .topic1 {
  height: 120px;
  border-bottom: none;
  border-left: 1px solid #ffaa64;
  border-right: 1px solid #d1d1d1;
  background:!important;
  border-top: 1px solid #ffaa64;
  }
  .nen_pt+a[href*="/u"] {
  display:none;
  }
  a[href="/u16"]+.topic2 .topic1 {color:#fff;}


  </style>

  <div class="pun-crumbs noprint">
  <p class="crumbs">
  <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » 

  <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
  <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
  <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
  <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
  </span>
  <!-- END switch_twitter_btn -->
  <!-- BEGIN switch_fb_likebtn --><div id="fb-root"></div>
  <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <div class="fb-like right" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false" style="top:-15px;"></div>
  <!-- END switch_fb_likebtn -->
  </p>
  </div>

  <br/><div id=fixadent1><span style="float:left;font:bold 13px Tahoma;color:red;margin-right:4px;margin-top:1px">Thích bài này? </span>
  <span class="fb-like" data-href="http://drduywin.forumvi.com{TOPIC_URL}" data-send="false" data-layout="button_count" data-width="85" data-show-faces="false" style="display:inline-block;float:left;width:85px;overflow: hidden;height:20px"></span><span style="float:left">{S_TOPIC_ADMIN} <a href="/search?add_favourite={TOPIC_ID}&search_id=favouritesearch" title="Lưu bài vào mục yêu thích"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/add11.png"></a> </span><span class="view_topic" style="float:left" title="Theo dõi chủ đề">{S_WATCH_TOPIC}</span>
  <span class="gensmall bold" style="float:right;margin-top:4px;margin-right:4px"><span id="tnext">
  <a class="ola_1" href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}" style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/16/18/15/10/116.png) no-repeat left top;padding-left:14px">Bài trước</a></span><span id="tprev"><a class="ola_1" href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}" style="background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/16/18/15/10/214.png) no-repeat right top;padding-right:14px">Bài sau</a></span></span>
  </div>
  <br/>
  {POLL_DISPLAY}
  <div class="main paged">


  <script type="text/javascript">
  document.write('<div href="' + location.search + '">')
  </script>
  <!-- BEGIN postrow -->

  <!-- BEGIN displayed -->
  <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nen_pt"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
  <span href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}" class="topic2"><div class="main-head clearfix">
  <p class="h2">
  <img src="http://i35.servimg.com/u/f35/18/42/35/47/19011.png" style="float:left;margin-right:4px;margin-bottom:-4px"/> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
  </p>
  <strong style="float:right"><a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}" style="color:#FFF">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a></strong>
  </div>
  <div class="Bav_postnumber">
  <span class="number">
  <a name="post1571" class="postcounter">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a><a id="postcount1571" name="2"></a>
  </span>
  </div>

  <div class="topic topic1">
  <div class="anhbia">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <div class="tvanhbia">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
  <!-- END profile_field -->
  </div>
  <div class="nenbv">   <div class="user-ident dropRight"><div class="poster-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
          <div class="poster-info"><div>
            <span class="poster-name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
            <span class="poster-connect">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>
            <span class="poster-rank">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</span>
          </div>
          <div class="poster-field"> <!-- BEGIN profile_field --> <p class="poster-field123">
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</p>
           <!-- END profile_field --></div>
  <div class="poster-link">
           <a target="_blank" href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=[POSTER_NAME]&page_profil=messages">
             <img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà
           </a>
             <a target="_blank" href="/spa/[POSTER_NAME]">
           <img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết
             </a>
           <a target="_blank" href="/profile?friend=[POSTER_NAME]&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">
             <img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn
           </a>
             <a target="_blank" href="/profile?foe=[POSTER_NAME]&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">
           <img alt="Chặn người này" src="http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/button10.png" />Ngăn cấm
             </a></div>
          </div></div>
  <div style="margin-left:128px;margin-top:-122px;width:250px;float:left;font:bold 12px Tahoma">

  <div class="username">{postrow.displayed.POSTER_NAME}   {postrow.displayed.ONLINE_IMG} </div>
  <div style="margin-top:24px;folat:left;">{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</div>

  <div style="background:#FFF;overflow:hidden;border:1px solid #ccc;width:120px;float:left;
  margin-top:2px;padding:1px">
                                                    <script>level(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>
                                              </div>
  <br><div class="profile11"><div class="profile12">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} <!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT} <!-- END contact_field --></div></div>

  <div id="proflie_2">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div></div>
  <div class="pet123">


  <div class="petvgame">

                                                    <script>miarank(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script>
  </div></div>

  </div>  </div>
  <div class="topic" style="padding:10px;border:1px solid #b0b0b0;
  border-top:1px solid #d4d4d4;border-bottom:0px;
  padding-top:4px;background-color: white;" id="bai_viet{postrow.displayed.COUNT_POSTS}">
  <span style="color:#333;font:bold 11px Tahoma" class="icon_1">

  <span style="display:inline-block;margin-top:5px;">{postrow.displayed.ICON}  {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></span><span style="float:right;">{postrow.displayed.REPORT_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.THANK_IMG}</span>
  <br><br>
  <span class="postbody"><div class="post-entry"><div class="entry-content"> {postrow.displayed.MESSAGE}</div></div></span>
  <!-- BEGIN switch_attachments --><br/><br/><div style="background:#EBEBEB;color:#000;border:1px solid #646663;-moz-border-radius: 4px;
  -webkit-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;padding: 0.4em 2em;margin: 3px 1px;">
  <!-- BEGIN switch_post_attachments --><br/><img src="http://forum.gamevn.com/images/misc/paperclip.png" /> Attached Files <!-- BEGIN switch_dl_att --> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL} <br/>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}<!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
  <br/>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
  <!-- END switch_no_dl_att -->


  <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/downlo10.gif"> <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE} , {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})<br/><br/>
  <!-- END switch_dl_att --></dt>
  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
  <dd> .<em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
  </dd>
  <!-- END switch_no_comment -->
  <!-- BEGIN switch_no_dl_att --><br/>
  <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/downlo10.gif"> <em><a href="/login">Bạn cần đăng nhập để tải file này</a> </em> ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE} , {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})<br/><br/>
  <!-- END switch_no_dl_att --><dd>
  <!-- END switch_post_attachments --></div><br/>
  <!-- END switch_attachments --><div style="color:#333;font:italic 12px Arial;">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</div>
  <!-- BEGIN switch_signature -->
  <div class="sig-content">
  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
  </div>
  <!-- END switch_signature --><div class="cungchuyenmuc"></div>
  </div><div class="main-content topic" style="height:20px;background:#f7f7f7 url(http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/1271011.png) no-repeat 4px 3px;padding:5px;border:1px solid #b0b0b0;border-top:1px solid #d4d4d4;margin-bottom:0px" align="right">
  <span style="display:inline-block;width:93px;height:18px;float:left;"><div style="width:63px;height:16px;float:left"><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote --> <span id="zt{postrow.displayed.U_POST_ID}"> <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="vzt{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onClick="document.getElementById('zt{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif>';document.getElementById('z{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';if (str=='Message not voted'){str='0';}else {str=str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');k=str.search('%');y=str.search('vote');z=str.search(':');a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round(Number(b) - (((100-Number(a))*Number(b))/100));str=lulu;} if(str=='0'){str='1';}else{lulu=Math.round(Number(b) - (((100-Number(a))*Number(b))/100) +1);str=lulu;}document.getElementById('oot{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/28/30/23/untit190.png" width="63" height="16" id="zt{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="Bạn chưa cảm ơn người này" vspace="1" /></a> </span><iframe name="vzt{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --> </div>
  <!-- BEGIN switch_vote_active --><div id="oot{postrow.displayed.U_POST_ID}" align="center" style="margin-top:2px;width:20px;padding-left:5px;float:left"><span style="font:11px Arial;"><script type="text/javascript">var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}'; if (str=="Message not voted"){str="0";document.write(str);}else {str=str=str.replace("s","");str=str.replace("(","");str=str.replace("(","");str=str.replace(")","");str=str.replace("reputation","dc che");k=str.search("%");z=str.search(":");y=str.search("vote");a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round((((Number(a))*Number(b))/100));document.write(lulu);}</script></span></div><span id="z{postrow.displayed.U_POST_ID}"> </span><!-- END switch_vote_active -->
  </span>
  </span> {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}

  </div></span><br/>
  <!-- END displayed -->

  <!-- END postrow --></div>

  <a name="bottomtitle"></a>
  <div class="paged-foot clearfix">
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  <!-- END topicpagination -->
  <p class="posting">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
  <!-- END switch_user_authpost -->
  &nbsp;
  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}"></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </p>
  </div>

  </div><div class="reply">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in --></div>
  <script type="text/javascript"> $(".dwST").each(function () {
  var a = $(this).find("a[href^='/u']").attr("href").slice(2);
  var b = $(this).find("p > span:contains('Info')").next("strong").text();
  $(this).replaceWith('<span class="dwST ' + a + '">' + b + '</span>');
  });
   $(".poster-field123:contains('Pet: '),.tvanhbia:contains('Xu: '),.tvanhbia:contains('Posts: '),.tvanhbia:contains('Like: '),.tvanhbia:contains('Pet: ')").remove();
  </script>
  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://illiweb.com/rs3/75/frm/addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">if(document.location.protocol=='http:'){var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b-YHwq12Wr3784adbi-bnq');Tynt.i={"ap":"Xem Thêm Tại : ","as":"Nguồn : Unknow"};(function(){var s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();}</script>
  <style>
  .username a span {
  padding-top:10px;height:35px;
  padding-top: 0px;
  margin-top: -2px;
  }

  .profile11 {

  width: auto;
  overflow: hidden;
  display: inline-block;
  height: 20px;
  border: 1px solid #d4d4d4;
  border-left: 0px;
  background: #FFF url(http://i35.servimg.com/u/f35/18/42/35/47/untit213.png) no-repeat right;
  float: left;
  margin: 10px 5px 2px -131px;
  pet123{
  float: right;
  height: 100px;
  width: 170px;
  margin-left: 400px;
  margin-top: -112px;
  }
  }
  </style>


       <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),
           versionMajor = parseInt(versionMinor),
           IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,
           IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,
           OP = window.opera,
           FF = document.getElementById,
           NS = document.layers;

        function get_item(a, c) {
           if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];
           if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);
           if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]
        }

        var current_tooltip;

        function show_tooltip(a, c) {
           var b = get_item("tooltip");
           b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));
           b.style.zIndex = 1000;
           b.style.position = "absolute";
           b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";
           b.style.visibility = "visible";
           a.onmousemove = move_tooltip;
           a.onmouseout = function() {
              b.style.visibility = "hidden"
           };
           a.title = ""
        }
        var offsetxpoint = -60,
           offsetypoint = 20,
           real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,
           real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;

        function move_tooltip(a) {
           var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,
              d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,
              b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,
              e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,
              f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;
           current_tooltip = get_item("tooltip");
           current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";
           current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"
        }
        $("img", ".petvgame").mouseover(function () {show_tooltip(this, this.outerHTML)}).on("error", function () {$(this).attr({alt: this.src,src: "http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/noavat10.jpg"});});
         //]]>
     </script>

  <script type="text/javascript">
  $(".poster-info .label:contains('Status')").parent().addClass("status");
  $(".poster-link a").attr("href", function () {
     return this.href.replace("[POSTER_NAME]", encodeURI($(this).closest(".poster-info").find(".poster-name strong").text()));
  });
  </script>
  AnhDauSai

  Bài gửi  by Death Gun on Mon Sep 29, 2014 12:19 pm

  cái này lúc trước forum mình dùng đúng k  Khách viếng thăm Hãy cùng nhau ủng hộ và phát triển VnGame Bạn nhé,Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Death Gun