Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014

  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014

  Bài gửi  by Marl.b.r on Tue Nov 04, 2014 11:01 am


  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long
  Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014
  Open Chính Thức :14 giờ 00 ngày 07 / 11 / 2014

  Trang chủ : [URL="http://kiemthe360.com/"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Tải Game : [URL="http://kiemthe360.com/download"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Facebook : [URL="https://www.facebook.com/HoiYeuGameKiemThe"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]


  Thông tin máy chủ Giáng Long
  [URL="https://www.facebook.com/HoiYeuGameKiemThe/"]Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_1_zps489d36a7
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_2_zpsf3f7c818
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_3_zpse83a7003
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_4_zpsc44d174c
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_5_zps08d4ec2b
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_6_zpsbba074a4
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_7_zps7fde41be
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_8_zps79cc8820
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_8_zps79cc8820
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_10_zpsdc23d477
  [/URL]

  Trang chủ : [URL="http://kiemthe360.com/"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Tải Game : [URL="http://kiemthe360.com/download"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Facebook : [URL="https://www.facebook.com/HoiYeuGameKiemThe"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]  Kiếm Thế 360 - Dành Cho Người Yêu Kiếm Thế
  *

  Marl.b.r

  Bài gửi  by Marl.b.r on Wed Nov 05, 2014 1:33 am

  update game ngon cho ae cùng chơi nhé
  Marl.b.r

  Bài gửi  by Marl.b.r on Wed Nov 05, 2014 9:27 am

  update game ngon cho ae cùng chơi nhé
  Marl.b.r

  Bài gửi  by Marl.b.r on Thu Nov 06, 2014 12:37 pm

  lung linh là lên luôn
  Marl.b.r

  Bài gửi  by Marl.b.r on Fri Nov 07, 2014 10:16 am

  update game kiếm thế ngon cho ae cùng chơi nhé
  Marl.b.r

  Bài gửi  by Marl.b.r on Tue Nov 11, 2014 9:37 am

  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long

  Open Chính Thức :14 giờ 00 ngày 07 / 11 / 2014

  Trang chủ : [URL="http://kiemthe360.com/"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Tải Game : [URL="http://kiemthe360.com/download"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Facebook : [URL="https://www.facebook.com/HoiYeuGameKiemThe"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]


  Thông tin máy chủ Giáng Long
  [URL="https://www.facebook.com/HoiYeuGameKiemThe/"]Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_1_zps489d36a7
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_2_zpsf3f7c818
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_3_zpse83a7003
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_4_zpsc44d174c
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_5_zps08d4ec2b
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_6_zpsbba074a4
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_7_zps7fde41be
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_8_zps79cc8820
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_8_zps79cc8820
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_10_zpsdc23d477
  [/URL]

  Trang chủ : [URL="http://kiemthe360.com/"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Tải Game : [URL="http://kiemthe360.com/download"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Facebook : [URL="https://www.facebook.com/HoiYeuGameKiemThe"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]  Kiếm Thế 360 - Dành Cho Người Yêu Kiếm Thế
  *
  Marl.b.r

  Bài gửi  by Marl.b.r on Wed Nov 12, 2014 10:37 am

  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long

  Open Chính Thức :14 giờ 00 ngày 07 / 11 / 2014

  Trang chủ : [URL="http://kiemthe360.com/"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Tải Game : [URL="http://kiemthe360.com/download"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Facebook : [URL="https://www.facebook.com/HoiYeuGameKiemThe"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]


  Thông tin máy chủ Giáng Long
  [URL="https://www.facebook.com/HoiYeuGameKiemThe/"]Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_1_zps489d36a7
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_2_zpsf3f7c818
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_3_zpse83a7003
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_4_zpsc44d174c
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_5_zps08d4ec2b
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_6_zpsbba074a4
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_7_zps7fde41be
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_8_zps79cc8820
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_8_zps79cc8820
  Kiếm Thế 360 Khai mở Server mới - Giáng Long Alpha Test : 10h00 ngày 05 /11 / 2014 Kt360_10_zpsdc23d477
  [/URL]

  Trang chủ : [URL="http://kiemthe360.com/"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Tải Game : [URL="http://kiemthe360.com/download"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Facebook : [URL="https://www.facebook.com/HoiYeuGameKiemThe"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]  Kiếm Thế 360 - Dành Cho Người Yêu Kiếm Thế
  *
  Marl.b.r

  Bài gửi  by Sponsored content