Khai mở Server mới - Phong Vân

  Khai mở Server mới - Phong Vân

  Bài gửi  by Marl.b.r on Thu Dec 11, 2014 4:59 pm

  Khai mở Server mới - Phong Vân Alpha Test : 10 giờ 00 ngày 13 / 12 / 2014 Open Chính Thức : 13 giờ 00 ngày 15 / 12 / 2014

  Trang chủ : [URL="http://kiemtheho.com/"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]Tải Game : [URL="http://kiemtheho.com/download"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]Facebook : [URL="https://www.facebook.com/GameKiemHiepKimDung"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]

  Thông tin máy chủ Phong Vân

  Khai mở Server mới - Phong Vân KH0urqa

  Quà Tặng

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413736130_a0dac26839_o

  Phần Thưởng Hoạt Động

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413736490_ec7d704335_o

  Hệ Thống Skill 150

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14978607994_353bce51fb_o

  Hệ Thống Thần Mã - Thần Thú

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14979184033_b45f7bf45f_o Khai mở Server mới - Phong Vân 15413235318_3318139039_o Khai mở Server mới - Phong Vân 15599342065_5ea528e8a6_o

  Đặc Sắc·Hệ Thống Phi phong

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15596683981_1e6f773493_o Khai mở Server mới - Phong Vân 15413237408_898beeb309_o

  ·Hệ Thống Mặt Nạ

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14979187263_895f94f48b_o

  ·Trang bị Tuyệt Đỉnh:

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15600178242_f2ec78448a_o

  ·Set Trang Bị Thiên Tuyệt

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413238458_a748f8701c_o

  ·Hệ Thống Ấn

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14978612924_cbbfc9ea4e_o

  Luân Hồi Ấn quy tụ sức mạnh ngàn năm của những linh hồn bị phong ấn

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14979188783_3720d160cb_o

  Ấn Chiến Trường, Vật Sở Hữu Riêng Của Các Cao Thủ Chiến Trường

  ·Hình Ảnh Đặc Sắc Trong Game

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15412731379_4233f2134c_o Khai mở Server mới - Phong Vân 15600183892_dbf16491ee_o Khai mở Server mới - Phong Vân 14978619244_c82131baf6_oKiếm Thế Hổ - Đỉnh Cao Kiếm Thế*
  Marl.b.r

  Bài gửi  by Marl.b.r on Fri Dec 12, 2014 11:11 am

  Khai mở Server mới - Phong Vân
  Alpha Test : 10 giờ 00 ngày 13 / 12 / 2014
  Open Chính Thức : 10 giờ 00 ngày 15 / 12 / 2014


  Trang chủ : [URL="http://kiemtheho.com/"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Tải Game : [URL="http://kiemtheho.com/download"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Facebook : [URL="https://www.facebook.com/GameKiemHiepKimDung"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]


  Thông tin máy chủ Phong Vân
  Khai mở Server mới - Phong Vân KH0urqa

  Quà Tặng
  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413736130_a0dac26839_o


  Phần Thưởng Hoạt Động
  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413736490_ec7d704335_o


  Hệ Thống Skill 150
  Khai mở Server mới - Phong Vân 14978607994_353bce51fb_o


  Hệ Thống Thần Mã - Thần Thú
  Khai mở Server mới - Phong Vân 14979184033_b45f7bf45f_o

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413235318_3318139039_o


  Khai mở Server mới - Phong Vân 15599342065_5ea528e8a6_o


  Đặc Sắc


  · Hệ Thống Phi phong

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15596683981_1e6f773493_o

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413237408_898beeb309_o

  · Hệ Thống Mặt Nạ

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14979187263_895f94f48b_o


  · Trang bị Tuyệt Đỉnh:
  Khai mở Server mới - Phong Vân 15600178242_f2ec78448a_o

  · Set Trang Bị Thiên Tuyệt

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413238458_a748f8701c_o


  · Hệ Thống Ấn
  Khai mở Server mới - Phong Vân 14978612924_cbbfc9ea4e_o
  Luân Hồi Ấn quy tụ sức mạnh ngàn năm của những linh hồn bị phong ấn

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14979188783_3720d160cb_o
  Ấn Chiến Trường, Vật Sở Hữu Riêng Của Các Cao Thủ Chiến Trường


  · Hình Ảnh Đặc Sắc Trong Game  Khai mở Server mới - Phong Vân 15412731379_4233f2134c_o  Khai mở Server mới - Phong Vân 15600183892_dbf16491ee_o

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14978619244_c82131baf6_o


  Kiếm Thế Hổ - Đỉnh Cao Kiếm Thế
  *
  Marl.b.r

  Bài gửi  by Marl.b.r on Fri Dec 12, 2014 11:13 am

  Khai mở Server mới - Phong Vân
  Alpha Test : 10 giờ 00 ngày 13 / 12 / 2014
  Open Chính Thức : 10 giờ 00 ngày 15 / 12 / 2014


  Trang chủ : [URL="http://kiemtheho.com/"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Tải Game : [URL="http://kiemtheho.com/download"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]
  Facebook : [URL="https://www.facebook.com/GameKiemHiepKimDung"][You must be registered and logged in to see this link.][/URL]


  Thông tin máy chủ Phong Vân
  Khai mở Server mới - Phong Vân KH0urqa

  Quà Tặng
  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413736130_a0dac26839_o


  Phần Thưởng Hoạt Động
  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413736490_ec7d704335_o


  Hệ Thống Skill 150
  Khai mở Server mới - Phong Vân 14978607994_353bce51fb_o


  Hệ Thống Thần Mã - Thần Thú
  Khai mở Server mới - Phong Vân 14979184033_b45f7bf45f_o

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413235318_3318139039_o


  Khai mở Server mới - Phong Vân 15599342065_5ea528e8a6_o


  Đặc Sắc


  · Hệ Thống Phi phong

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15596683981_1e6f773493_o

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413237408_898beeb309_o

  · Hệ Thống Mặt Nạ

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14979187263_895f94f48b_o


  · Trang bị Tuyệt Đỉnh:
  Khai mở Server mới - Phong Vân 15600178242_f2ec78448a_o

  · Set Trang Bị Thiên Tuyệt

  Khai mở Server mới - Phong Vân 15413238458_a748f8701c_o


  · Hệ Thống Ấn
  Khai mở Server mới - Phong Vân 14978612924_cbbfc9ea4e_o
  Luân Hồi Ấn quy tụ sức mạnh ngàn năm của những linh hồn bị phong ấn

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14979188783_3720d160cb_o
  Ấn Chiến Trường, Vật Sở Hữu Riêng Của Các Cao Thủ Chiến Trường


  · Hình Ảnh Đặc Sắc Trong Game  Khai mở Server mới - Phong Vân 15412731379_4233f2134c_o  Khai mở Server mới - Phong Vân 15600183892_dbf16491ee_o

  Khai mở Server mới - Phong Vân 14978619244_c82131baf6_o


  Kiếm Thế Hổ - Đỉnh Cao Kiếm Thế
  *
  Marl.b.r

  Bài gửi  by Sponsored content