Troll kiểu này có ngày chết thật

    Troll kiểu này có ngày chết thật

    Bài gửi  by Soul Master on Wed Jul 16, 2014 9:48 pm
    Chào Mừng Các Bạn Đến Với Cộng Đồng Vngame
    Soul Master