[Code] Phúc lộc thọ đẹp để trang trí tết cho 4rum

  [Code] Phúc lộc thọ đẹp để trang trí tết cho 4rum

  Bài gửi  by Admin on Mon Feb 02, 2015 9:44 am

  demo: http://www.vngame.pro/h43-page

  Sắp tết rồi nên mình share cho anh em trang trí 4rum đón tết. Chỉ sử dụng css và ảnh định dạng .png nên load nhanh nhẹ

  Bạn thêm đoạn code bên dưới vào nơi cần hiện rồi chỉnh lại style cho hợp với 4rum nhé nếu ai không biết chỉnh thì liên hệ yahoo mình giúp: hotro.4rlythuongkiet

  Code:
  <style>

  .centerdiv {
  margin: 0 auto;
  height:300px;
  width: 960px;
  text-align: left;
  position: relative;
  }
  .anim_loc, .anim_phuc, .anim_tho {
     width: 200px;
     height: 230px;
     -webkit-animation: anim_play 1s steps(32) infinite;
     -moz-animation: anim_play 1s steps(32) infinite;
     -o-animation: anim_play 1s steps(32) infinite;
     -ms-animation: anim_play 1s steps(32) infinite;
     animation: anim_play 1s steps(32) infinite;
     position: absolute;
     bottom: 0;
  }

  .anim_loc {
     background: url('https://photo.fujibikes.com.vn/statics/anim/anim-loc.png') left center;
      left: 380px;
  }

  .anim_tho {
     background: url('https://photo.fujibikes.com.vn/statics/anim/anim-tho.png') left center;
      right: 150px;
  }

  .anim_phuc {
     background: url('https://photo.fujibikes.com.vn/statics/anim/anim-phuc.png') left center;
     left: 150px;
  }

  @keyframes anim_play {
     100% { background-position: -6400px; }
  }

  @-webkit-keyframes anim_play {
      100% { background-position: -6400px; }
  }

  @-moz-keyframes anim_play {
      100% { background-position: -6400px; }
  }

  @-o-keyframes anim_play {
      100% { background-position: -6400px; }
  }

  @-ms-keyframes anim_play {
      100% { background-position: -6400px; }
  }

  </style>
      
  <div class="centerdiv fixheight">
           <div class="thetree">

        
              <div class="anim_phuc"></div>
              <div class="anim_tho"></div>
              <div class="anim_loc"></div>
                  
                          </div>
  </div>

  Nguồn: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Admin