Bữa ni có Thiên Long 06 đó hen

    Bữa ni có Thiên Long 06 đó hen

    Bài gửi  by ngoaiyeutuoi70 on Wed Mar 18, 2015 12:08 pm

    Ta nói nhìn cái mớ Hồng Bảo Thạch Cấp 6, Thần Nguyên Túy, Chân Nguyên Lễ Bao Thuộc Tính Phù, Thiên Nguyên Túy, Ngũ Sắc Thần Ngưu, 1 nùi ngoại trang, thú cưỡi đủ loại...rùi còn x2 kinh nghiệm...khiến cho bần tăng bỗng thấy ngứa nghề sau bao ngày quy ẩn òi. lol


    Tính hốt bé Dao Quang Khai Minh Thú và bộ Phiên Điệp Lạc Vũ nhìn lung linh hoành tráng quá. Anh em nào từng đua top cho mình xin ý kiến đua top môn phái, bang hội hay cá nhân là dễ nhất? Có anh em nào muốn cùng lập bang đua top Thiên Long 06 không? lắc
    ngoaiyeutuoi70