Kiếm Thế NgoạHổKiếm.Com-Open 23/5 - Hỗ Trợ Khủng - Cày Đồng Tẹt Ga - Cày Đồ Đơn Giản - Đua

  Kiếm Thế NgoạHổKiếm.Com-Open 23/5 - Hỗ Trợ Khủng - Cày Đồng Tẹt Ga - Cày Đồ Đơn Giản - Đua

  Bài gửi  by ktvlmu on Wed May 20, 2015 7:36 pm

  KIẾM THẾ NGOẠ HỔ
  Máy Chủ Ngoạ Hổ Tàng Hình
  ALPHATEST : 07h00 NGÀY 20/05/2015
  OPEN CHÍNH THỨC : 10h30 NGÀY 23/05/2015
  Thông tin server:
  Trang chủ: ngoahokiem .com
  Yahoo Hỗ Trợ: hotro_ngoahokiem

  • EXP: x1000 VNG
  • Max Level: 200 - 255
  • Chuyển Sinh: Chuyển Sinh 4 Lần Max Set Bá Vương
  • Đại Chiến Quân Mông Cổ 2 lần/Ngày: 06 Tướng MC: 30v đồng, Lính MC: 5000đ, 1vđ, 2vđ
  • Hỗ Trợ Tân Thủ: Cứ Mỗi 5 Ngày Tăng 1 Lần, Mỗi Lần Thêm 20% Đảm Bảo AE Vào Sau Có Thể Theo Kịp.
  • Train Quái Tần Lăng, Map 115: 5, 10, 15, 20 đồng/quái
  • Chức Năng Vip: Giới Hạn 10 lần/ngày.Đảm Bảo Tính Cân Bằng Trong Game. Phù Hợp Với Người Chơi Ko Có Nhiều Thời Gian Cày Cuốc.
  • Du Long: Giới Hạn 500 lần/ngày
  • Hòa Thị Bích: Bán Ở Khu Đồng Khóa
  • Tinh Lực/Hoạt Lực: 30 Bình/Ngày (Trung và Tiểu) - Đại KHÔNG GIỚI HẠN
  • Tu Luyện Đơn: 50 Bình/Ngày
  • Trứng Du Long: 2 Trứng/Ngày (Sử dụng nhận 500.000.000 , 1.000.000.000 hoặc 1.500.000.000 Điểm Kinh Nghiệm)
  • Bạch Hổ Đường, Săn Boss: 3 lần/Ngày (Rớt Du Long Danh Vọng,Đồng, Đá Nâng Cấp Trang Bị, Các Loại Vật Phẩm Giá Trị..)
  • Tiêu Dao Cốc: 3 lần/Ngày (Đồng,Mảnh Ghép, ...)
  • Tần Lăng: 2 giờ/Ngày (NL Đổi Đồng, Vật phẩm thăng cấp trang bị)
  • Phần Thưởng Thăng Cấp: Nhận Hòa Thị Bích + Mảnh Ghép Ấn

  ĐUA TOP VÕ LÂM - THỦ LĨNH ALPHATEST
  • Top 1: 300v Đồng Thường
  • Top 2: 250v Đồng Thường
  • Top 3: 200v Đồng Thường
  • Top 4: 150v Đồng Thường
  • Top 5: 100v Đồng Thường
  • Top 6: 50v Đồng Thường


  HỖ TRỢ TÂN THỦ CỰC KHỦNG

  • Thăng Cấp 120
  • 500 Hoà Thị Bích (Khoá)
  • Set đồ 9x 4% +16
  • Mảnh Ghép Trang Bị : 40 Mảnh Mỗi Loại (Đủ Ghép Set Bạch Ngân
   )


  • 1000 Vạn Đồng Khóa
  • 1 Ức Bạc Khóa
  • 1 Rương Mật Tịch (Cao)
  • Thú Cưỡi Tân Thủ ( 40 Loại)
  • 3 Túi 20 ô (Khoá)
  • 02 Bộ Vật Phẩm TDC, TĐLT và 800 NHHT (Làm NV 110)
  • 100 Mảnh Ghép Mặt Nạ
  • 100 Mảnh Ghép Ấn
  • 5 Tinh Thánh Hỏa( Ép Ngoại Trang)


  Sự Kiện Mới Lạ:


  • [Sự Kiện] Đập Trứng Vàng - Tết An Khang
  • [Sự Kiện] Đốt Pháo Hoa Mừng Xuân Giáp Ngọ
  • [Sự Kiện] Hán Thủy Tranh Đoạt Chiến
  • [Sự Kiện] Trừ Gian Diệt Bạo  Tính Năng Độc Đáo:


  • [Tính Năng] Đồ Pet 10 Cấp – Shop Hoạt Động
  • [Tính Năng] Quan Ấn Chiến Trường Tống Kim
  • [Tính Năng] Nâng Cấp Ngũ Hành Ấn
  • [Tính Năng] Nâng Cấp Thú Cưỡi
  • [Tính Năng] Nâng Cấp Mặt Nạ
  • [Tính Năng] Nâng Cấp Phi Phong
  • [Tính Năng] Các Loại Linh Thú  Tham gia hoạt động Để Kiếm Đồng – Lên Đồ:

  Tống Kim: • 10h50• 12h50• 14h50• 16h50• 18h50• 20h50• 22h50

  Tích Lũy Trên 2000 Điểm
  - 500.000.000 Kinh Nghiệm
  - 1 vạn Đồng Thường
  - 5 vạn Đồng Khóa
  - 2 Đá Nâng Cấp Thú Cưỡi
  - 10 Huân Chương Chiến Công ( Mua quan ấn Tống Kim)
  - 2 Mảnh Ghép Ấn
  - 2 Rương Mảnh Ghép
  - 1 Mảnh Ghép Mặt Nạ
  - 15 Thẻ Hoạt Động ( Mua đồ Pet)
  Tích Lũy Trên 3000 Điểm Nhận Thêm
  - 500.000.000 Kinh Nghiệm
  - 2 vạn Đồng Thường
  - 5 vạn Đồng Khóa
  - 1 Đá Nâng Cấp Thú Cưỡi
  - 10 Huân Chương Chiến Công
  - 2 Mảnh Ghép Ấn
  - 1 Rương Mảnh Ghép
  - 1 Mảnh Ghép Mặt Nạ
  - 15 Thẻ Hoạt Động ( Mua đồ Pet)
  Tích Lũy Trên 5000 Điểm Nhận Thêm
  - 2 vạn Đồng Thường
  - 5 vạn Đồng Khóa
  - 10 Huân Chương Chiến Công
  Tích Lũy Trên 7000 Điểm Nhận Thêm
  - 10 Huân Chương Chiến Công
  - 1 Hòa Thị Bích Khóa


  Train Quái Ra Đồng: • Cả Ngày

  • Train Map 115
  - 2 Đồng/quái
  - Giờ vàng từ 16h ->18h: 4 đồng/quái
  • Train Tần Lăng
  - Tần lăng 1: 5 đồng/ quái
  - Tần lăng 2: 10 đồng/ quái
  - Tần lăng 3: 15 đồng/ quái
  - Tần lăng 4: 20 đồng/ quái

  Tần Thủy Hoàng: • 15h30 và 22h30 Hàng Ngày

  • Người Kết Thức Boss
  - 15 túi đồng lớn (30 vạn) - ko khóa
  • Rớt Ngẫu Nhiên
  - Túi Đồng Thường 2 Vạn
  - Hòa Thị Bích
  - Hòa Thị Ngọc
  - Mảnh Ghép Ấn
  - Lễ Bao Linh Thú
  - Đá Ép Ngoại Trang
  - Đá Thăng Cấp Ngựa,Mặt Nạ
  - Huyền Tinh 9-10-11-12
  - Đồng Tiền Vàng ( Mua FF 11,12)
  Tiểu DL Danh Vọng (Nhẫn,Tay,Bội)
  Bạch Hổ Đường:• Từ 00h00 đến 24h00 Mỗi Ngày• Mỗi Ngày 3 Lần

  • Hoàn Thành Mỗi Ải
  - 1 Vạn Đồng Thường
  - 500.000.000 Kinh Nghiệm
  - 1 Mảnh Ghép Mặt Nạ
  - 1 Đá Nâng Cấp Ngựa
  - 1 Mảnh Ghép Ấn
  - 5 Thẻ Hoạt Động
  - 5 vạn Đồng Khóa
  • Boss Tầng 1 – Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc
  - Túi Đồng Thường Nhỏ
  - Rương Mảnh Ghép
  • Boss Tầng 2: Thủ Lĩnh Thiết Đồ Tặc
  - Túi Đồng Thường Vừa
  - Rương Mảnh Ghép
  - Mảnh Ghép Ấn
  - Mảnh Ghép Mặt Nạ
  - Huyền Tinh 7-8-9
  • Boss Tầng 3: Hộ Đồ Sứ
  - Túi Đồng Thường Lớn
  - Rương Mảnh Ghép
  - Mảnh Ghép Ấn
  - Huyền Tinh 8-9-10-11
  - Đá Nâng Cấp Thú Cưỡi
  - Mảnh Ghép Mặt Nạ
  Chân Khí Đơn ( Ép Linh Thú)
  Tiêu Dao Cốc:• Từ 12h30 đến 23h30• Mỗi Ngày 3 Lần

  • Hoàn Thành Mỗi Ải
  - 1 Vạn Đồng Thường
  - 200.000.000 Kinh Nghiệm
  - 3 Đá Thăng Cấp Ngựa,Mặt Nạ
  - 2 Huyết Ảnh Thương
  - 1 Mảnh Ghép Ấn
  - 2 Huyền Tinh 9
  • Boss Rớt Vật Phẩm
  - Nguyên Liệu Đổi Đồng
  - Vật Phẩm Quan Trọng....

  Hỏa Kỳ Lân • 20h00 Thứ 4 Hàng Tuần

  • Người Kết Thúc Boss
  - 100 Túi Đồng Lớn (200 vạn) – Ko Khóa
  • Rớt Ngẫu Nhiên
  - Quân Ấn Tống Kim Cấp 1
  - Túi Đồng Thường 2 vạn
  - Mặt Nạ Hàng Long + 3, +4, +5
  - Thú Cưỡi Vip + 2, +3, +4
  - Hòa Thị Bích
  - Hòa Thị Ngọc
  - Mảnh Ghép Ấn
  - Lễ Bao Linh Thú
  - Đá Ép Ngoại Trang
  - Vật Phẩm Nâng Cấp Trang Bị
  - Huyền Tinh 9-10-11-12
  - Đồng Tiền Vàng ( Mua FF 11,12)
  Du Long Danh Vọng 9 Loại
  Săn Boss 55/75/95

  • Hạ Gục Boss
  - Boss 95: Tiểu DL Danh Vọng( Yếu Đái,Giày, Liên)
  - Boss 55,75: Tiểu DL Danh Vọng( Phù, Nón, Áo)
  - Túi Đồng Thường ( 1 vạn, 2 vạn)
  - Đá Ép Ngoại Trang
  - Chân Khí Đơn( Ép Linh Thú)
  - Hòa Thị Bích
  - Đồng Tiền Vàng
  - Huyền Tinh 9-10-11-12
  Vật Phẩn Nâng Cấp Trang Bị
  Nguyên Liệu TDC, Tần Lăng, TĐLT đổi đồng • Cả Ngày

  • Nguyên Liệu TDC: 1000 Đồng/ 1 món
  • Nguyên Liệu Tần Lăng: 1000 Đồng/ 1 món
  • Nguyên Liệu TĐLT: 1000 Đồng/ 1 món
  Thi Đấu Môn Phái • 19h30 Thứ 3, 6

  • Rương Thi Đấu Môn Phái
  - 1000 đồng/ 1 rương
  • Tân Nhân Vương
  - 20 vạn Đồng
  - Danh Hiệu Đệ Nhất Môn Phái[/B]
  ktvlmu

  Bài gửi  by ktvlmu on Fri May 22, 2015 10:04 pm

  KIẾM THẾ NGOẠ HỔ
  Máy Chủ Ngoạ Hổ Tàng Hình
  ALPHATEST : 07h00 NGÀY 20/05/2015
  OPEN CHÍNH THỨC : 10h30 NGÀY 23/05/2015
  ktvlmu