[KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA ->

  [KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA ->

  Bài gửi  by kiemthe89 on Sun Jun 21, 2015 6:08 pm

  Giới thiệu SEVER
  KIẾM THẾ CHỈ CÓ CẤP 89 - CHỈ 1 SEVER DUY NHẤT & MÃI MÃI.

  -----------------------------------------------------

  Trang chủ: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Tải game: (Chỉ tải 1 trong 2)
  Link chính:
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Link dự phòng: [You must be registered and logged in to see this link.]

  Face Bàn luận: [You must be registered and logged in to see this link.]
  -----------------------------------------------------

  I- Hỗ trợ tân thủ:

  [KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA -> 12234996_1522026001453052_1106504474040179825_n

  GIFT CODE: SK1UH8J68EA9SK
  ( Nhập tại sứ giả hoạt động )

  II- Sơ lược phần thưởng hoạt động:

  [KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA -> 11403419_1607297032892727_3936903134465784935_n

  III- Một số hình ảnh SEVER ( Do người chơi cung cấp ):

  [KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA -> 12039560_1670473263173053_33835308413791768_n

  [KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA -> 11224017_1648594178763012_8640711654631199061_n

  [KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA -> 12241520_1663174510638312_8827030919548460970_n

  [KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA -> 12038241_493636577465013_3599155228449033537_n

  [KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA -> 12038174_1656317481283265_343920100481684263_n

  [KIEMTHE1.TK] Kiếm thế chỉ có lever 89 - mới OPENBETA -> 12109231_1651276828482092_363556787477228550_n  Được sửa bởi kiemthe89 ngày Mon Dec 28, 2015 7:43 pm; sửa lần 19.
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Tue Jun 23, 2015 8:07 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Wed Jun 24, 2015 5:15 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Sat Jun 27, 2015 2:24 pm

  [You must be registered and logged in to see this link.]
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Sat Jun 27, 2015 3:20 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Sat Jun 27, 2015 8:58 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Mon Jun 29, 2015 1:14 pm

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Tue Jun 30, 2015 8:56 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Thu Jul 02, 2015 4:18 pm

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Thu Jul 02, 2015 9:03 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Mon Jul 06, 2015 5:30 pm

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Mon Jul 06, 2015 9:11 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Tue Jul 07, 2015 5:28 pm

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Wed Jul 08, 2015 12:53 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Thu Jul 09, 2015 6:33 pm

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Sat Jul 11, 2015 8:00 am

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Sat Jul 11, 2015 6:02 pm

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Sun Jul 12, 2015 12:17 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Sun Jul 12, 2015 4:54 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Mon Jul 13, 2015 8:04 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Tue Jul 14, 2015 4:37 pm

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Thu Jul 16, 2015 10:56 am

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Thu Jul 16, 2015 7:28 pm

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Fri Jul 17, 2015 6:24 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by kiemthe89 on Sat Jul 18, 2015 8:29 am

  [upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
  kiemthe89

  Bài gửi  by Sponsored content