[Code] Thanh Nav đơn giản

  [Code] Thanh Nav đơn giản

  Bài gửi  by Death Gun on Thu Jul 31, 2014 9:49 am

  demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Dùng CSS + HTML nên khá đơn giản  >:) 
  Bạn có thể chèn đâu tùy theo mình muốn Wink cười
  Muốn nó hiện ở đầu forum thì chèn sau 
  Code:
  <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
   (y) 
  Code:
  <ul id="nav">
                  <li><a href="#">Home</a></li>
                  <li><a href="#s1">Menu 1</a>
                      <span id="s1"></span>
                      <ul class="subs">
                          <li><a href="#">Header a</a>
                              <ul>
                                  <li><a href="#">Submenu x</a></li>
                                  <li><a href="#">Submenu y</a></li>
                                  <li><a href="#">Submenu z</a></li>
                              </ul>
                          </li>
                          <li><a href="#">Header b</a>
                              <ul>
                                  <li><a href="#">Submenu x</a></li>
                                  <li><a href="#">Submenu y</a></li>
                                  <li><a href="#">Submenu z</a></li>
                              </ul>
                          </li>
                      </ul>
                  </li>
                  <li class="active"><a href="#s2">Menu 2</a>
                      <span id="s2"></span>
                      <ul class="subs">
                          <li><a href="#">Header c</a>
                              <ul>
                                  <li><a href="#">Submenu x</a></li>
                                  <li><a href="#">Submenu y</a></li>
                                  <li><a href="#">Submenu z</a></li>
                              </ul>
                          </li>
                          <li><a href="#">Header d</a>
                              <ul>
                                  <li><a href="#">Submenu x</a></li>
                                  <li><a href="#">Submenu y</a></li>
                                  <li><a href="#">Submenu z</a></li>
                              </ul>
                          </li>
                      </ul>
                  </li>
                  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
                  <li><a href="#">Menu 4</a></li>
                  <li><a href="#">Menu 5</a></li>
                  <li><a href="http://www.script-tutorials.com/css3-responsive-menu/">Back to Responsive menu tutorial</a></li>
              </ul>
  Code:
  #nav li.active > a {
      background-color: #359BED;
      color: #FFFFFF;
  }
  /* submenu */
  #nav li:hover ul.subs {
      display: block;
  }
  #nav ul.subs > li {
      display: inline-block;
      float: none;
      padding: 10px 1%;
      vertical-align: top;
      width: 33%;
  }
  #nav ul.subs > li a {
      color: #777777;
      line-height: 20px;
  }
  #nav ul li a:hover {
      color: #F55856;
  }
  #nav ul.subs > li > a {
      font-size: 1.3em;
      margin-bottom: 10px;
      text-transform: uppercase;
  }
  #nav ul.subs > li li {
      float: none;
      padding-left: 8px;
      -moz-transition: padding 150ms ease-out 0s;
      -ms-transition: padding 150ms ease-out 0s;
      -o-transition: padding 150ms ease-out 0s;
      -webkit-transition: padding 150ms ease-out 0s;
      transition: padding 150ms ease-out 0s;
  }
  #nav ul.subs > li li:hover {
      padding-left: 15px;
  }
  /* common and top level styles */
  #nav span {
      display: none;
  }
  #nav, #nav ul {
      list-style: none outside none;
      margin: 0;
      padding: 0;
  }
  #nav {
      background-color: #F5F5F5;
      border-bottom: 5px solid #359BED;
      float: left;

      position: relative;
      width: 100%;
  }
  #nav ul.subs {
      background-color: #FFFFFF;
      box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
      color: #333333;
      display: none;
      left: 0;
      padding: 2%;
      position: absolute;
      top: 54px;
      width: 96%;
  }
  #nav > li {
      border-bottom: 5px solid transparent;
      float: left;
      margin-bottom: -5px;
      text-align: left;
      -moz-transition: all 300ms ease-in-out 0s;
      -ms-transition: all 300ms ease-in-out 0s;
      -o-transition: all 300ms ease-in-out 0s;
      -webkit-transition: all 300ms ease-in-out 0s;
      transition: all 300ms ease-in-out 0s;
  }
  #nav li a {
      display: block;
      text-decoration: none;
      -moz-transition: color 450ms ease-in-out 0s, background-color 450ms ease-in-out 0s;
      -ms-transition: color 450ms ease-in-out 0s, background-color 450ms ease-in-out 0s;
      -o-transition: color 450ms ease-in-out 0s, background-color 450ms ease-in-out 0s;
      -webkit-transition: color 450ms ease-in-out 0s, background-color 450ms ease-in-out 0s;
      transition: color 450ms ease-in-out 0s, background-color 450ms ease-in-out 0s;
      white-space: normal;
  }
  #nav > li > a {
      color: #333333;
      display: block;
      font-size: 1.3em;
      line-height: 49px;
      padding: 0 15px;
      text-transform: uppercase;
  }
  #nav > li:hover > a, #nav > a:hover {
      background-color: #F55856;
      color: #FFFFFF;
  }
  Demo 2 : [You must be registered and logged in to see this link.]
  Code:
  /* CSS3 delays for transition effects */
  .menu li:hover .submenu li:nth-child(1) {
      -webkit-transition-delay: 0s;
      -moz-transition-delay: 0s;
      -ms-transition-delay: 0s;
      -o-transition-delay: 0s;
      transition-delay: 0s;
  }
  .menu li:hover .submenu li:nth-child(2) {
      -webkit-transition-delay: 50ms;
      -moz-transition-delay: 50ms;
      -ms-transition-delay: 50ms;
      -o-transition-delay: 50ms;
      transition-delay: 50ms;
  }
  .menu li:hover .submenu li:nth-child(3) {
      -webkit-transition-delay: 100ms;
      -moz-transition-delay: 100ms;
      -ms-transition-delay: 100ms;
      -o-transition-delay: 100ms;
      transition-delay: 100ms;
  }
  .menu li:hover .submenu li:nth-child(4) {
      -webkit-transition-delay: 150ms;
      -moz-transition-delay: 150ms;
      -ms-transition-delay: 150ms;
      -o-transition-delay: 150ms;
      transition-delay: 150ms;
  }
  .menu li:hover .submenu li:nth-child(5) {
      -webkit-transition-delay: 200ms;
      -moz-transition-delay: 200ms;
      -ms-transition-delay: 200ms;
      -o-transition-delay: 200ms;
      transition-delay: 200ms;
  }
  .menu li:hover .submenu li:nth-child(6) {
      -webkit-transition-delay: 250ms;
      -moz-transition-delay: 250ms;
      -ms-transition-delay: 250ms;
      -o-transition-delay: 250ms;
      transition-delay: 250ms;
  }
  .menu li:hover .submenu li:nth-child(7) {
      -webkit-transition-delay: 300ms;
      -moz-transition-delay: 300ms;
      -ms-transition-delay: 300ms;
      -o-transition-delay: 300ms;
      transition-delay: 300ms;
  }
  .menu li:hover .submenu li:nth-child(8) {
      -webkit-transition-delay: 350ms;
      -moz-transition-delay: 350ms;
      -ms-transition-delay: 350ms;
      -o-transition-delay: 350ms;
      transition-delay: 350ms;
  }

  .submenu li:nth-child(1) {
      -webkit-transition-delay: 350ms;
      -moz-transition-delay: 350ms;
      -ms-transition-delay: 350ms;
      -o-transition-delay: 350ms;
      transition-delay: 350ms;
  }
  .submenu li:nth-child(2) {
      -webkit-transition-delay: 300ms;
      -moz-transition-delay: 300ms;
      -ms-transition-delay: 300ms;
      -o-transition-delay: 300ms;
      transition-delay: 300ms;
  }
  .submenu li:nth-child(3) {
      -webkit-transition-delay: 250ms;
      -moz-transition-delay: 250ms;
      -ms-transition-delay: 250ms;
      -o-transition-delay: 250ms;
      transition-delay: 250ms;
  }
  .submenu li:nth-child(4) {
      -webkit-transition-delay: 200ms;
      -moz-transition-delay: 200ms;
      -ms-transition-delay: 200ms;
      -o-transition-delay: 200ms;
      transition-delay: 200ms;
  }
  .submenu li:nth-child(5) {
      -webkit-transition-delay: 150ms;
      -moz-transition-delay: 150ms;
      -ms-transition-delay: 150ms;
      -o-transition-delay: 150ms;
      transition-delay: 150ms;
  }
  .submenu li:nth-child(6) {
      -webkit-transition-delay: 100ms;
      -moz-transition-delay: 100ms;
      -ms-transition-delay: 100ms;
      -o-transition-delay: 100ms;
      transition-delay: 100ms;
  }
  .submenu li:nth-child(7) {
      -webkit-transition-delay: 50ms;
      -moz-transition-delay: 50ms;
      -ms-transition-delay: 50ms;
      -o-transition-delay: 50ms;
      transition-delay: 50ms;
  }
  .submenu li:nth-child(8) {
      -webkit-transition-delay: 0s;
      -moz-transition-delay: 0s;
      -ms-transition-delay: 0s;
      -o-transition-delay: 0s;
      transition-delay: 0s;
  }
    /* submenu styles */
  .submenu {
      left: 0;
      max-height: 0;
      position: absolute;
      top: 100%;
      z-index: 0;

      -webkit-perspective: 400px;
      -moz-perspective: 400px;
      -ms-perspective: 400px;
      -o-perspective: 400px;
      perspective: 400px;
  }
  .submenu li {
      opacity: 0;

      -webkit-transform: rotateY(90deg);
      -moz-transform: rotateY(90deg);
      -ms-transform: rotateY(90deg);
      -o-transform: rotateY(90deg);
      transform: rotateY(90deg);

      -webkit-transition: opacity .4s, -webkit-transform .5s;
      -moz-transition: opacity .4s, -moz-transform .5s;
      -ms-transition: opacity .4s, -ms-transform .5s;
      -o-transition: opacity .4s, -o-transform .5s;
      transition: opacity .4s, transform .5s;
  }
  .menu .submenu li:hover a {
      border-left: 3px solid #454545;
      border-radius: 0;
      color: #ffffff;
  }
  .menu > li:hover .submenu, .menu > li:focus .submenu {
      max-height: 2000px;
      z-index: 10;
  }
  .menu > li:hover .submenu li, .menu > li:focus .submenu li {
      opacity: 1;

      -webkit-transform: none;
      -moz-transform: none;
      -ms-transform: none;
      -o-transform: none;
      transform: none;
  }
    .menu li:hover {
      background-color: #1c1c1c;
      background: -moz-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
      background: -ms-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
      background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #1c1c1c), color-stop(100%, #1b1b1b));
      background: -webkit-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
      background: -o-linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);
      filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1c1c1c', endColorstr='#1b1b1b');
      -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1c1c1c', endColorstr='#1b1b1b')";
      background: linear-gradient(#1c1c1c, #1b1b1b);

      border-bottom: 2px solid #222222;
      border-top: 2px solid #1B1B1B;
  }
  .menu li:hover > a {
      border-radius: 5px 0 0 0;
      border-left: 3px solid #C4302B;
      color: #C4302B;
  }
    .menu, .menu ul {
      list-style: none;
      padding: 0;
      margin: 0;
  }
  .menu {
      height: 58px;
  }
  .menu li {
      background: -moz-linear-gradient(#292929, #252525);
      background: -ms-linear-gradient(#292929, #252525);
      background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #292929), color-stop(100%, #252525));
      background: -webkit-linear-gradient(#292929, #252525);
      background: -o-linear-gradient(#292929, #252525);
      filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#292929', endColorstr='#252525');
      -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#292929', endColorstr='#252525')";
      background: linear-gradient(#292929, #252525);

      border-bottom: 2px solid #181818;
      border-top: 2px solid #303030;
      min-width: 160px;
  }
  .menu > li {
      display: block;
      float: left;
      position: relative;
  }
  .menu > li:first-child {
      border-radius: 5px 0 0;
  }
  .menu a {
      border-left: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0);
      color: #808080;
      display: block;
      font-family: 'Lucida Console';
      font-size: 18px;
      line-height: 54px;
      padding: 0 25px;
      text-decoration: none;
      text-transform: uppercase;
    }
  Code:
  <ul class="menu">
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#s1">Menu 1</a>
          <ul class="submenu">
              <li><a href="#">Submenu a</a></li>
              <li><a href="#">Submenu b</a></li>
              <li><a href="#">Submenu c</a></li>
              <li><a href="#">Submenu d</a></li>
              <li><a href="#">Submenu e</a></li>
              <li><a href="#">Submenu f</a></li>
              <li><a href="#">Submenu g</a></li>
              <li><a href="#">Submenu h</a></li>
          </ul>
      </li>
      <li class="active"><a href="#s2">Menu 2</a>
          <ul class="submenu">
              <li><a href="#">Submenu a</a></li>
              <li><a href="#">Submenu b</a></li>
              <li><a href="#">Submenu c</a></li>
              <li><a href="#">Submenu d</a></li>
              <li><a href="#">Submenu e</a></li>
              <li><a href="#">Submenu f</a></li>
              <li><a href="#">Submenu g</a></li>
              <li><a href="#">Submenu h</a></li>
          </ul>
      </li>
      <li><a href="#">Menu 3</a>
          <ul class="submenu">
              <li><a href="#">Submenu a</a></li>
              <li><a href="#">Submenu b</a></li>
              <li><a href="#">Submenu c</a></li>
              <li><a href="#">Submenu d</a></li>
              <li><a href="#">Submenu e</a></li>
              <li><a href="#">Submenu f</a></li>
              <li><a href="#">Submenu g</a></li>
              <li><a href="#">Submenu h</a></li>
          </ul>
      </li>
      <li><a href="#">Menu 4</a></li>
      <li><a href="http://www.script-tutorials.com/whirling-dropdown-menu/">Back to tutorial</a></li>
  </ul>


  ChinhPhuc  Khách viếng thăm Hãy cùng nhau ủng hộ và phát triển VnGame Bạn nhé,Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Death Gun