[KIEMTHEVN.NET] - Khai Mở Máy Chủ S1-THIÊN KIẾM - Hàng Loạt Tính Năng Mới

  [KIEMTHEVN.NET] - Khai Mở Máy Chủ S1-THIÊN KIẾM - Hàng Loạt Tính Năng Mới

  Bài gửi  by muthienvu on Thu Dec 03, 2015 2:09 pm

  KIEMTHEVN.NET
  Phiên Bản Đại Kiếm Hội 13 Phái

  Đua Top : Hàng Tuần - Tháng

  Alphatest: 13h00' ngày 01/12/2015
  OPEN BETA : 13h00 - 04/12/2015

  Thông Tin Sever

  Trang Chủ: [KIEMTHEVN.NET]

  Đăng ký: [TAIKHOAN.KIEMTHEVN.NET]

  Diễn đàn: [DIENDAN.KIEMTHEVN.NET]

  Tải Game : [TAIGAME.KIEMTHEVN.NET]  THÔNG TIN MÁY CHỦ
  ������ Phiên bản liux - 12 phái
  ������ Việt hóa 100%
  ������ Kinh nghiệm X200 so với VNG
  ������ Max cấp giới hạn 199 - qua 1 tháng sẽ mở tiếp ( Yên tâm vì sv lâu dài)
  ������ Donate : 10.000 VND = 20 Vạn đồng
  ������ Thánh Linh không - chân nguyên : Chuẩn VNG
  ������ Long Hồn sẽ được đưa vào sau
  ������ Tranh đoạt lãnh thổ sẽ mở sau 2 tuần
  ------------------------------------------------
  HỖ TRỢ TÂN THỦ
  ������ Nhận ngay cấp 150
  ������ Sét bạch ngân + 14
  ������ Đồng Khóa 2000 Vạn - Bạc khóa 2 úc
  ������ 1000 Tiền Du Long - mật tịch cao theo môn phái
  ������ Phiên vũ vĩnh viễn
  ������ 3 túi 20 ô
  ������ 2 bộ nhiệm vụ cấp 110 - 1600 Ngũ hành hồn thạch
  ������ 50 hòa thị bích
  ------------------------------------------------
  TÍNH NĂNG
  ������ Hỗ Trợ Hàng Ngày :
  ❀ 50 vạn đồng khóa - 500 vạn bạc khóa - thẻ X2 kinh nghiệm - Họa Thị Bích ( Khóa)
  ������ Phần Thưởng Cấp :
  ❀ Thưởng cấp 160 : 500 vạn bạc khóa
  ❀ Thưởng cấp 170 : 50 Thị họa bích (Khóa)
  ❀ Thưởng cấp 180 : 100 họa thị bích (khóa)
  ������ Rương Cao Quý
  ❀ 50 Rương Tuần
  ❀ Tiểu danh vọng lệnh
  ❀ Huyền tinh 8-9-10
  ❀ Hòa thị Bích 1
  ������ Rương TDLT - TDMP
  ❀ Rương mảnh ghép
  ❀ Hòa thị ngọc
  ❀ Huyền tinh 8-9-10
  ❀ Nguyên liệu khai sinh thần thú
  ������ Du Long
  ❀ 500 lần / 1 ngày
  ❀ Trang bị đồng hành cấp 2
  ❀ Lệnh bài tần lăng 4
  ❀ Du long danh vọng lệnh
  ❀ Hòa thị ngọc
  ������ Trứng du long
  ❀ Sử dụng 50 trứng / 1 ngày
  ❀ 2-5-10 vạn đồng khóa
  ❀ 20-50-100 vạn bạc khóa

  1 số Hình Ảnh Phiên Bản Kiếm thế VN

  Hệ Thống Trang Bị

  【Hệ Thống Dị Bảo】


  【Trang Bị Thiên Kiếp】


  【Trận Pháp Lục Hợp Kiếm】


  【Trang Bị Đồng Hành - Bạch Kim】


  【Chiến Mã - 20 Cấp Độ】
  【Hệ Thống Trang Phục】


  【Thú Cưng - FF Cực Độc】  Tính Năng Đặc Sắc

  【Phó Bản Hấp Dẫn】
  【Shop Tiền Đồng - Đao Tệ - Cày Quốc Là Có】
  muthienvu

  Bài gửi  by muthienvu on Sat Dec 05, 2015 3:08 pm

  upppppppppppppppppppppppppppppp
  muthienvu