[KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01

  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01

  Bài gửi  by tuanxtop on Mon Jan 11, 2016 6:20 am

  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 FM0p8KD
  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 W6bwXRt
  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 Qfennr2
  BQT Kiếm Thế
  Ngạo Kiếm xin phép giới thiệu tới đến toàn thể anh em yêu thích kiếm thế Privater, một phiên bản kiếm thế free mang tính Cày cuốc, Phó bản đa dạng dễ hiểu tính chất đồng đội bình đẳng, Trang bị opt ngũ hành chuẩn các phái, không chân nguyên thánh linh, PK cực chất không dame ảo lỗi skill kỹ năng, hệ thống danh vọng long hồn, hoạt động full tính năng, phiên bản 12 phái 2.6, lên đồ từ từ phối hợp người cày cuốc và nạp ổn định.
  Ngạo Kiếm
  sẽ đêm lại sân chơi ổn định lâu dài, luôn tổ chức các hoạt động liên đấu, cổng thành đại chiến, cấp nhật tinh năng mới, phó bản luôn cấp nhật thường xuyên, tạo cho bạn cảm thấy mới mẽ trong mọi hoạt động tính năng của game.
  Máy Chủ II: Thiên Sơn
  Open Lúc: 10h00 Ngày 15/01
  Anphatest: 10h00 Ngày 13/01

  Web game : [URL="http://ngaokiem.com.vn/"]Click Vào Đây[/URL]
  Tải Game : [URL="http://ngaokiem.com.vn/taigame.html/"]Click Vào Đây[/URL]
  Đăng Ký : [URL="http://ngaokiem.com.vn/id/"]Click Vào Đây[/URL]
  Fanpage : [URL="https://www.facebook.com/Ng%E1%BA%A1o-Ki%E1%BA%BFm-1528175217497384/"]Click Vào Đây[/URL]
  Yahoo : hotro_adngaokiem
  Giftcode Chung : ngaokiem2015

  I: Thông Tin Game Sever

  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 AJRSKx8

  II: Hoạt Động Event Chuc Mung Nam Moi - Noel

  [URL="https://imgur.com/9aJpREe"][KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 PIhJplm[/URL]
  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 XcVPQR6
  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 JWY2FSK

  III: Thong Tin Trang Bị Ingame

  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 ErKGD0r

  IV: Hoạt Động BigBoss - Phó Bản - Nhiệm Vụ

  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 ATK3GNO
  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 TdLWilK
  [KT.2016.NgaoKiem] Máy Chủ II: ThiênSơn,Open: 10h00-15/01,Anphatest: 10h00-13/01 REYkbpC
  tuanxtop