Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR

  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Wed Feb 22, 2017 11:49 pm

  Được Kề vai sát cánh cùng bằng hữu xông pha giang hồ , khám phá những vùng đất mới luôn mang đến nhiều điều thú vị , hào hứng , hệ thống PK phó bản hấp dẫn . Thấu hiểu điều đó , vào lúc 14h Thứ 6 24/02/2017 sẽ mở máy chủ Hào Hiệp cho nhân sĩ giang hồ trải nghiệm

  Hoạt Động Cầy Cuốc Sôi Nổi Đầy Chất Lượng Update Hàng Tuần

  *THÔNG TIN MÁY CHỦ VÀ THỜI GIAN RA MẮT

  -OPEN BETA : 14h Thứ 6 24/02/2017
  -TRANG TRỦ:  kiemthehaohiep.com
  -TẢI GAME :  taigame.kiemthehaohiep.com
  -DIỄN ĐÀN:  diendan.kiemthehaohiep.com
  -FACEBOOK :  facebook.com/kiemthehaohiep
  ĐẶC TRƯNG TẠI MÁY CHỦ
  **Tại các map 115 train quái nhận được ngẫu nhiên 20 đến 40 đồng thường / quái + 10 linh hồn thánh linh

  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR AFK3uGVSEnHJRXhZhVpswap6HmGDSX67RImbgNihSRxXQ-aU9AXtdYEgBgkyh1iTxRYx8dziH7KwSXaGiBxCMrlWaimwVm-2Cw=w1920-h1080-rw-no

  Hệ Thống Tín Vật Hoàn Toàn Mới
  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR 1
  **Hổ trợ tân thủ cực khủng với và CODE trị giá 500k đầy hấp dẫn

  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR B-maH9wPyvZNIIzuYvx2TDCBXnEYMHtPzzF0f74J9Eg4W7jYMpa9mWKTbcxZz40Dp2Xwpeb0VKg-_vYsW3muNmAK8xCAzanS=w1920-h1080-rw-no

  **Hệ thống Kinh Mạch Hoàn Hảo Đầy Đủ Chỉ Tìm Được Ở Kiếm Thế Hào Hiệp


  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR T-Ol1YItpnDIBi-_VYzTgbNtghC3dL-Aa4Dq43LIw_d8bIay-Rtx_UqrxOptGzt0nqOKn-kr4M9BhNkcsF2vHoLCHHskGLOcXQ=w1920-h1080-rw-no

  **Hệ Thống Chuyển Sinh Với Những Phần Thưởng Hấp Dẫn

  >>Phần Thưởng xứng đáng với những công sức cầy cuốc

  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR QAYTdURC4hbA3R5X5R3JvCY6hIPAx9xJqbOFJyEpacILmHfWj9K6hiNKopYCLUpEV_YZKKme6Km6fg6mG0Ob3bvOD-iZhwOn=w1920-h1080-rw-no

  **Hệ Thống Thú Cưỡi Thần Thú Uy Nghiêm Biến Ảo
  >>Lần đầu tiên xuất hiện xứng danh với anh hùng hào kiệt

  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR HiwVUBaZh9K9cfUeTqqqV8koTxaSOxbP3WSVj9K50f-DT2SamEPDq803WYmEjtocXaekoyte10kjJCVm3fHRE8ambdYGQvsg=w1920-h1080-rw-no
  **Trang Bị [ Thần Vũ ]
  >> hãy mang về cho mình bộ cánh còn mỏng hơn kotex nào cười

  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR Crvw8DDa2C1cgr9UEBdym-Vf0QocUhu9YTcKIMIQUwQqmo2wVi4CeKGjol3vq1DAvNIhw0GbvOyZIN3bCGXR389Wn4V80w4c=w1920-h1080-rw-no

  **Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo [Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc]


  >>Vạn Hoa Cốc + Thiên Quỳnh Cung hệ thống địa cung vô cùng phức tạp phải yêu cầu có cả kỷ năng + sức mạnh để tham gia thám hiểm và đem về cho mình nhiều phần thưởng khủng.  --Vạn Hoa Cốc--
  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR 1piKyeMasKlfTkF5o-kEUm9CTHgA5kYhjogzlLlzxN9cP3shVYgf_wWNZu6S9SuHeAUzHHFNNf7dP5_834Czssot2BQS3ldx=w1920-h1080-rw-no

  --Thiên Quỳnh Cung--


  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR 5P8WC0qx7josVy4mkKhbtV05ElYnoroA6TPuBMHqBXVIRoJMwzst3wivF8-yd2NxJpjcF4_hi3XUX_xA_B9bqb22iu8C62SS=w1920-h1080-rw-no

  **Hệ Thống BOSS Đa Dạng Đầy Thử Thách Và Nguy Hiểm  >>Lục Chỉ Cầm Ma<<
  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR Ksr-qMUKoQaKXkazNLUjRbBT8aCcKX-z3uxxHcyWeeL_qdoSRRz-XOqh0z2bkTnCVX__oVb827cYrSomt62FmVs-GObMXcPd=w1920-h1080-rw-no

  >>Thần Long Đại Ác Ma<<

  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR YT5naeZN7G6_vBJGuytfsx7RvjX9N5x7gObo22RoDh72VGE-w85GorrKemjRBqe58TEm2wTFSgyAZf24CP9UJ8FmlZ8wRkeP=w1920-h1080-rw-no


  >>Tứ Đại Ác Nhân<<


  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR 60gJy4vIumulamhNna-hxlDaE0jE8gV_KdlNLwTzRySTOly1miUj1iDttTpljADlp-PyIEYTzbXeoDOMV4nyXqAAnCzq6RMo=w1920-h1080-rw-no

  **Pháp Bảo Tàng Kiếm Sơn Trang và Môn Phái


  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR QaTxCiEgHILwDeimU1LxWT6czqajGNRvvRiVPEQHjepW0Gd-3l7nWegdsoQt_bxlIrD2bgwZqeP8kzzcaNc358SbpGXJqrBY=w1920-h1080-rw-no

  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR M9SNxeR7c43awwMHiARnA81SxC5IN1cAaDVDnUpzA6b5XRA-494WNmBP63hYLpRKC4EQJ2rdbkj2VHASTy-721GuH74jJ-6HzA=w1920-h1080-rw-noKiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR M9SNxeR7c43awwMHiARnA81SxC5IN1cAaDVDnUpzA6b5XRA-494WNmBP63hYLpRKC4EQJ2rdbkj2VHASTy-721GuH74jJ-6HzA=w1920-h1080-rw-no


  **Thăng Tiên <>Nhập Ma
  >>BQT xin giới thiệu tính năng Thăng Tiên - Nhập Ma
  Khi đạt Trùng sinh lần 100 các bạn có 2 hướng lựa chọn riêng cho mình. Có thể vào Tiên Giới hay cũng có thể vào Ma ĐạoF0000"]

  -Lưu ý
  >Thăng Tiên : Kỷ năng chủ yếu hỗ trợ
  >Nhập Ma - Kỷ năng chủ yếu tấn công

  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR DeJo_dl5Cf8DG2X3_HzHihPzHKqJ-i3pls9JChC-eW0f_B_No1nHuLTqqzpwqamhjb1QiLxwVMt267RXUF-epFrWuVNUSSL1=w1920-h1080-rw-no

  **Hệ Thống Kỹ Năng 180 Đẹp Mắt Và Căn Bằng
  Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PR SjbaQlrTYhYA8JK67GWxRVFZJLNiYH1ketNrLM4-FN69XlTOpYIR1QzCerdzmFSn6Hpj_mrk4Dm9UzYw_o_PkmTGgt6mzWTQSg=w1920-h1080-rw-no

  **Tống Kim Nhận Thưởng
  >> Phần Thưởng Phong Phú Với Các Mốc Nhận Thưởng Như Sau
  - Tích lũy 5000 : 50 danh vọng , 5 Lệnh Bài Chiến Trường , 5 Lệnh Bài Danh Vọng Ấn , 100 Nguyên Liệu Event 1 , 5vạn đồng
  - Tích lũy 10.000 : 100 danh vọng , 5 Lệnh Bài Chiến Trường , 10 Lệnh Bài Danh Vọng Ấn , 100 Nguyên Liệu Event 1 , 10vạn đồng
  - Tích lũy 15.000 : 150 danh vọng , 5 Lệnh Bài Chiến Trường , 15 Lệnh Bài Danh Vọng Ấn , 100 Nguyên Liệu Event 1 , 15vạn đồng

  Ngoài Ra Phần Thưởng Giết Soái Và Tướng Khá Hấp Dẫn và Phong Phú
  **Bạch Hổ Đường
  >> Qua Ải Nhận Được :​ 2 tỷ kinh nghiệm , 50 Nguyên Liêu Event 2 , 2 Rương Danh Vọng , 10 bảo thach , 1vạn đồng , 10v đồng khóa , 50v bạc khóa , 1 Tiền Xu
  >>Phần Thưởng Khi Giết Boss ​: khá đa dạng và phong phú
  - Danh Vọng Bạch Hổ Đường Truyền Kỳ​: Dùng để đổi Trùng Sinh Đơn.


  **Tiêu Dao Cốc
  >> Qua Ải Nhận Được : 500tr kinh nghiệm , 20 Nguyên Liệu Event 1 , 3 bảo thạch , 5000đồng thường , 50v bạc khóa , 10v đồng khóa
  - Danh Vọng Tiêu Dao Cốc Truyền Kỳ: Dùng để đổi Trùng Sinh Đơn.


  **Các điểm tích lũy danh vọng BHD TDC Tống Kim các bạn có thể đổi thưởng.​

  Ngoài ra còn nhiều phần thưởng và hoạt động không mệt nghĩ dành cho dân cầy cuốc tại [You must be registered and logged in to see this link.]
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Thu Feb 23, 2017 11:17 am

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Thu Feb 23, 2017 4:07 pm

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Thu Feb 23, 2017 8:01 pm

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Fri Feb 24, 2017 3:22 am

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Fri Feb 24, 2017 8:22 am

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Fri Feb 24, 2017 2:21 pm

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Fri Feb 24, 2017 9:17 pm

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Sat Feb 25, 2017 3:05 am

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Sat Feb 25, 2017 2:54 pm

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Sun Feb 26, 2017 2:45 am

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Mon Feb 27, 2017 12:37 am

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Mon Feb 27, 2017 1:15 pm

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by kiemthehaohiep on Mon Feb 27, 2017 7:16 pm

  khai mở máy chủ Hào Hiệp chia sẽ ngay fanpage để nhận CODE trị giá 500k , hoạt động đua top hấp dẫn , sever cầy cuốc , cầy là PRO , kiếm thế Hào Hiệp kiếm thế hay nhất hiện tại
  kiemthehaohiep

  Bài gửi  by Sponsored content