[Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE

  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Tue Aug 14, 2018 8:38 am

  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE Au66BbJHm3pz24I1x7AcDBd0odkE5EHvCHyatvkNIsWz7TN9inroFKE0nItirFP2ehw0MMKJDoUVl8LXUv_7zkF9GurQjvC2TUohVQ=w600-h400-rw-no  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN


  OPEN BETA : Máy chủ THIẾT PHỤNG vào lúc thứ 4 14h00 15/08/2018

  Trang Chủ :
  kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew

  Hỗ trợ tân thủ khủng
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE Logokiemthe

  Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh

  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE TrnkDgY

  Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa Phụng

  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE CwGMWqD


  Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE ZodocUi

  Trang Bị [Thần Vũ]

  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE TOKWa4g

  Thiên Thú Thần Ma

  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE ZsPtzx4

  Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE CSQYjk6
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE 2

  Thăng Tiên - Nhập Ma

  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE XNg9KJ4

  Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày

  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE WjTlJ8z


  Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng


  Tứ Đại Ác Nhân
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE TR2ovKq


  Tứ Bất Tượng
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE X50MYBX

  Hỏa Kỳ Lân
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE Thanthu

  Lục Chỉ Cầm Ma
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE Lucchicamma
  Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoaphung.com


  Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE JByZTJX


  PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE HyXU6Zl
  [Thiết Phụng] Chính Thức Khai Mở 14H 15/08 - Tham Gia Ngay Nhận VIP CODE 9262nTu


  Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoaphung.com
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Tue Aug 14, 2018 1:35 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Tue Aug 14, 2018 6:30 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Wed Aug 15, 2018 8:42 am


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN


  OPEN BETA : Máy chủ THIẾT PHỤNG vào lúc thứ 4 14h00 15/08/2018
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Wed Aug 15, 2018 1:27 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN


  OPEN BETA : Máy chủ THIẾT PHỤNG vào lúc thứ 4 14h00 15/08/2018
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Wed Aug 15, 2018 6:07 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Thu Aug 16, 2018 9:05 am  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Thu Aug 16, 2018 1:15 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Thu Aug 16, 2018 6:22 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Fri Aug 17, 2018 8:58 am


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Fri Aug 17, 2018 1:20 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Fri Aug 17, 2018 5:55 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Aug 18, 2018 1:13 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Aug 18, 2018 6:22 pm

  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by Sponsored content