ALPHA TEST - KiemTheHoaPhung.com - SV Thần Phụng 07/03 - Tính Năng Sự Kiện HOT

  ALPHA TEST - KiemTheHoaPhung.com - SV Thần Phụng 07/03 - Tính Năng Sự Kiện HOT

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Thu Mar 07, 2019 5:25 pm

  ALPHA TEST - KiemTheHoaPhung.com - SV Thần Phụng 07/03 - Tính Năng Sự Kiện HOT 1


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN


  ALPHA TEST : Máy chủ THẦN PHỤNG 17h00 07/03
  OPEN BETA : Máy chủ THẦN PHỤNG 14h00 10/03


  Trang Chủ :
  kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew
  kiemthehoitu