Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24

  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Fri Apr 12, 2019 10:28 pm

  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 1


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  OPEN BETA : Máy chủ DAO PHỤNG Chủ Nhật 14H 14/04

  Trang Chủ :
  kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew

  Hỗ trợ tân thủ khủng
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 Logokiemthe

  Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 TrnkDgY

  Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa Phụng
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 CwGMWqD  Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 ZodocUi

  Trang Bị [Thần Vũ]
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 TOKWa4g

  Thiên Thú Thần Ma
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 ZsPtzx4

  Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 CSQYjk6
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 2

  Thăng Tiên - Nhập Ma
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 XNg9KJ4

  Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 WjTlJ8z


  Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng


  Tứ Đại Ác Nhân
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 TR2ovKq


  Tứ Bất Tượng
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 X50MYBX

  Hỏa Kỳ Lân
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 Thanthu

  Lục Chỉ Cầm Ma
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 Lucchicamma
  Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoaphung.com  Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 JByZTJX


  PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 HyXU6Zl
  Chủ Nhật 14H 14/04 - KiemTheHoaPhung.co - Ra mắt máy chủ mới - Hoạt Động NEW 24/24 9262nTu


  Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoaphung.com
  kiemthehoitu