KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn

  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat May 11, 2019 7:58 am

  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn 1


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  OPEN BETA : Máy chủ TINH PHỤNG Chủ Nhật 14H 12/05

  Trang Chủ :
  kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew

  Hỗ trợ tân thủ khủng
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn Logokiemthe

  Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn TrnkDgY

  Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa Phụng
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn CwGMWqD  Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn ZodocUi

  Trang Bị [Thần Vũ]
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn TOKWa4g

  Thiên Thú Thần Ma
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn ZsPtzx4

  Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn CSQYjk6
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn 2

  Thăng Tiên - Nhập Ma
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn XNg9KJ4

  Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn WjTlJ8z


  Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng


  Tứ Đại Ác Nhân
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn TR2ovKq


  Tứ Bất Tượng
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn X50MYBX

  Hỏa Kỳ Lân
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn Thanthu

  Lục Chỉ Cầm Ma
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn Lucchicamma
  Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoaphung.com  Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn JByZTJX


  PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn HyXU6Zl
  KiemTheHoaPhung.com - Ra mắt máy chủ mới 14H 12/05 - Quà Tặng Hấp Dẫn 9262nTu


  Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoaphung.com
  kiemthehoitu