KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat May 25, 2019 8:46 am

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG 1


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  OPEN BETA : Máy chủ UY PHỤNG Chủ Nhật 14H 26/05

  Trang Chủ :
  kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew

  Hỗ trợ tân thủ khủng
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG Logokiemthe

  Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG TrnkDgY

  Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa Phụng
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG CwGMWqD  Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG ZodocUi

  Trang Bị [Thần Vũ]
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG TOKWa4g

  Thiên Thú Thần Ma
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG ZsPtzx4

  Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG CSQYjk6
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG 2

  Thăng Tiên - Nhập Ma
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG XNg9KJ4

  Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG WjTlJ8z


  Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng


  Tứ Đại Ác Nhân
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG TR2ovKq


  Tứ Bất Tượng
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG X50MYBX

  Hỏa Kỳ Lân
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG Thanthu

  Lục Chỉ Cầm Ma
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG Lucchicamma
  Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoaphung.com  Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG JByZTJX


  PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG HyXU6Zl
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới 14H 26/05 - Cày Cuốc Miễn Phí - UPDATE KHỦNG 9262nTu


  Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoaphung.com
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Mon May 27, 2019 1:46 pm

  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  OPEN BETA : Máy chủ UY PHỤNG Chủ Nhật 14H 26/
  kiemthehoitu