Kiếm Thế Hỏa Phụng - AlphaTest Thử Nghiệm lúc 10H 03/08 - OPEN 14H 04/08 - Tham Gia Ngay

  Kiếm Thế Hỏa Phụng - AlphaTest Thử Nghiệm lúc 10H 03/08 - OPEN 14H 04/08 - Tham Gia Ngay

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Aug 03, 2019 4:59 pm

  Kiếm Thế Hỏa Phụng - AlphaTest Thử Nghiệm lúc 10H 03/08 - OPEN 14H 04/08 - Tham Gia Ngay 1

  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN


  OPEN BETA : Máy chủ THIÊN PHỤNG CHỦ NHẬT 14H 04/08
  Trang Chủ : kiemthehoaphung.com

  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew


  TOÀN BỘ SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG FULL 24/24 - TÍNH NĂNG GAME XEM TẠI:
  trangchu.kiemthehoaphung.com

  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Aug 03, 2019 7:02 pm

  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

  OPEN BETA : Máy chủ THIÊN PHỤNG CHỦ NHẬT 14H 04/08
  Trang Chủ : kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  kiemthehoitu