1. Đừng Bắt Anh Chờ Đợi Nữa
2. Người Đã Yêu Ai
3. Sự Thật Đã Bỏ Quên
4. Chắc Ai Đó Sẽ Về
5. Em Làm Gì Tối Nay
6. Cứ Thế Mong Chờ
7. Một Ty Đúng Nghĩa
8. Vô Hậu
9. 50% Khi Yêu
10. Nhìn Em Lần Cuối
11. Anh Không Đòi Quà