1 Chiến Thắng ft Bùi Tuấn Cường – Đôi Mắt Người Xưa
2 Anh Thơ – Đường Về 2 Thôn
3 Vũ Duy Khánh – Thức Trọn Đêm Nay
4 Phạm Trưởng – Cô Hàng Xóm
5 Quang Lê – Xuân Này Con Không Về
6 Vũ Duy Khánh – Nhớ Nhau Hoài
7 Châu Việt Cường – Bạc Trắng Tình Đời
8 Đan Nguyên – Mùa Xuân Đó Có Em
9 Phạm Trưởng – Tình Là Sợi Tơ
10 Anh Thơ – Sợi Nhớ Sợi Thương
11 Anh Thơ – Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ
12 Thu Hiền – Tình Thắm Duyên Quê