KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Tue Aug 21, 2018 9:06 am

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC Ljp662Ae1XnkrW5B7beZYjwXv9oErXYSkPq1ScQewbicWhGs8h4J08mgucO8h8ZzxxIGfG_ugr5A7TSkmqtcDd2Xj5sWa9z7CNW-jQ=w600-h400-rw-no  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN


  OPEN BETA : Máy chủ THẾ PHỤNG vào lúc thứ 4 14h00 22/08/2018

  Trang Chủ :
  kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew

  Hỗ trợ tân thủ khủng
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC Logokiemthe

  Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC TrnkDgY

  Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa Phụng

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC CwGMWqD


  Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC ZodocUi

  Trang Bị [Thần Vũ]

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC TOKWa4g

  Thiên Thú Thần Ma

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC ZsPtzx4

  Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC CSQYjk6
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC 2

  Thăng Tiên - Nhập Ma

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC XNg9KJ4

  Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày

  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC WjTlJ8z


  Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng


  Tứ Đại Ác Nhân
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC TR2ovKq


  Tứ Bất Tượng
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC X50MYBX

  Hỏa Kỳ Lân
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC Thanthu

  Lục Chỉ Cầm Ma
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC Lucchicamma
  Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoaphung.com


  Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC JByZTJX


  PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC HyXU6Zl
  KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv Thế Phụng [14H 22/08] UPDATE SỰ KIỆN - LIÊN TỤC 9262nTu


  Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoaphung.com
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Tue Aug 21, 2018 1:09 pm
  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Tue Aug 21, 2018 6:14 pm  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Wed Aug 22, 2018 1:24 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Wed Aug 22, 2018 7:05 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Thu Aug 23, 2018 6:05 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN

  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Fri Aug 24, 2018 1:04 pm  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Aug 25, 2018 1:12 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Aug 25, 2018 6:17 pm


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  kiemthehoitu

  Bài gửi  by Sponsored content