14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019

  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Feb 16, 2019 10:10 am

  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 FBgyGvrmeSKLqc7URSYIkFrNAbfbjkq9AATK0Q2iIwG7NjqO2BgxUx1lsbXjcxeb6-0BpqFXa3SPU161TTFYpqgqrwMauzXMZMlr=w600-h400-rw-no


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN  [color:da51=rgb(0, 0, 255)]OPEN BETA : [color:da51=rgb(73, 72, 72)]Máy chủ [color:da51=rgb(255, 0, 0)]TÂN [color:da51=rgb(255, 0, 0)]PHỤNG [color:da51=rgb(73, 72, 72)]vào lúc [color:da51=rgb(0, 0, 255)]Chủ Nhật 14h00 17/02/2019

  Trang Chủ :
  kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew

  Hỗ trợ tân thủ khủng

  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 Logokiemthe

  Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 TrnkDgY

  Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa Phụng
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 CwGMWqD  Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 ZodocUi

  Trang Bị [Thần Vũ]
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 TOKWa4g

  Thiên Thú Thần Ma
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 ZsPtzx4

  Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 CSQYjk6
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 2

  Thăng Tiên - Nhập Ma
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 XNg9KJ4

  Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 WjTlJ8z


  Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng


  Tứ Đại Ác Nhân
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 TR2ovKq


  Tứ Bất Tượng
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 X50MYBX

  Hỏa Kỳ Lân
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 Thanthu

  Lục Chỉ Cầm Ma
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 Lucchicamma
  Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoaphung.com  Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 JByZTJX


  PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG

  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 HyXU6Zl
  14H 17/02 - KiemTheHoaPhung.com - OPEN sv mới Tân Phụng - Hàng Loạt Sự Kiện Mới 2019 9262nTu


  Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoaphung.com
  kiemthehoitu