14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng

  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat Feb 23, 2019 9:41 am

  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng 1


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN  [color:cdc9=rgb(0, 0, 255)]OPEN BETA : [color:cdc9=rgb(73, 72, 72)]Máy chủ ĐINH PHỤNG [color:cdc9=rgb(73, 72, 72)]vào lúc [color:cdc9=rgb(0, 0, 255)]Chủ Nhật 14h00 24/02/2019

  Trang Chủ :
  kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew

  Hỗ trợ tân thủ khủng

  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng Logokiemthe

  Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng TrnkDgY

  Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa Phụng
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng CwGMWqD  Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng ZodocUi

  Trang Bị [Thần Vũ]
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng TOKWa4g

  Thiên Thú Thần Ma
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng ZsPtzx4

  Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng CSQYjk6
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng 2

  Thăng Tiên - Nhập Ma
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng XNg9KJ4

  Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng WjTlJ8z


  Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng


  Tứ Đại Ác Nhân
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng TR2ovKq


  Tứ Bất Tượng
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng X50MYBX

  Hỏa Kỳ Lân
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng Thanthu

  Lục Chỉ Cầm Ma
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng Lucchicamma
  Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoaphung.com  Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng JByZTJX


  PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG

  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng HyXU6Zl
  14H 24/02 - KiemTheHoaPhung.com - BIG UPDATE - Ra mắt sv mới Đinh Phụng 9262nTu


  Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoaphung.com
  kiemthehoitu