14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN

  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN

  Bài gửi  by kiemthehoitu on Sat May 18, 2019 9:02 am

  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN 1


  TRAIN ĐỒNG MAP 115 Ngẫu Nhiên 30 Đến 35 Đồng/1NPC
  UPDATE LIÊN TỤC SỰ KIỆN TÍNH NĂNG MỚI MỖI THÁNG
  PHÁT GIFT CODE LIÊN TỤC VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG MỖI TUẦN
  OPEN BETA : Máy chủ HY PHỤNG Chủ Nhật 14H 19/05

  Trang Chủ :
  kiemthehoaphung.com
  Tải Game : taigame.kiemthehoaphung.com
  FaceBook : facebook.com/kiemthehoaphungnew

  Hỗ trợ tân thủ khủng
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN Logokiemthe

  Kỷ năng 180 cân bằng pk cực đỉnh
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN TrnkDgY

  Hệ thống kinh mạch chỉ có tại - Kiếm Thế Hỏa Phụng
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN CwGMWqD  Hệ thống trang bị hoàn toàn bằng trùng sinh
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN ZodocUi

  Trang Bị [Thần Vũ]
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN TOKWa4g

  Thiên Thú Thần Ma
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN ZsPtzx4

  Hệ thống địa cung vô cùng độc đáo (Thiên Quỳnh Cung + Vạn Hoa Cốc)

  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN CSQYjk6
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN 2

  Thăng Tiên - Nhập Ma
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN XNg9KJ4

  Long chi chúc phúc - nhận thưởng hằng ngày
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN WjTlJ8z


  Hệ thống boss đa dạng phong phú - phần thưởng xứng đáng


  Tứ Đại Ác Nhân
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN TR2ovKq


  Tứ Bất Tượng
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN X50MYBX

  Hỏa Kỳ Lân
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN Thanthu

  Lục Chỉ Cầm Ma
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN Lucchicamma
  Chi tiết thời gian hoạt động Boss xem tại : trangchu.kiemthehoaphung.com  Trùng Sinh Ngựa Nhận kỹ năng và thưởng hot
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN JByZTJX


  PHÁP BẢO TÀNG KIẾM SƠN TRANG
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN HyXU6Zl
  14H 19/05 [KiemTheHoaPhung.com] Ra mắt máy chủ mới - UPDATE 3 Năm EVENT TRI ÂN 9262nTu


  Bên trên là 1 số hoạt động tính năng hấp dẫn còn rất nhiều hoạt động khác chi tiết các hoạt động mời các nhân sĩ xem tại trangchu.kiemthehoaphung.com
  kiemthehoitu