[Share] skin VnGame số 2

  [Share] skin VnGame số 2

  Bài gửi  by AnhDauSai on Sat Aug 30, 2014 1:15 pm

  demo: http://soundmax1.forumvi.com/

  - Đây là skin VnGame số 2 mình làm chuẩn seo để giúp các bạn phát triển 4rum tốt nhất. điểm nổi bật là skin này cả trúc và màu sắc đều rất nhẹ nhàng

  - Yêu cầu: ko xóa bản quyền skin

  -Ghi rõ nguồn: http://www.vngame.pro/ khi sao chép chia sẻ skin

  index_body
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
           <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
           <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
        <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
     </div>
     <!-- END message_admin_titre -->

     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
     </div>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  <table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
        {BOARD_INDEX}</td>
        <td width="10%" valign="top" style="padding-left:10px">
       
          <div class="main" style="width:250px">
            <div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Bài viết mới</h2></b></div></div>
        <div class="main-content" style="padding:5px;margin-bottom:10px">
      
          <h1 style="text-align: center;font-size:12px;font-weight:400;"><a href="/s/share">share</a>  <a href="/s/girl">girl</a>  <a href="/s/xinh">xinh</a>  <a href="/s/gunny">gunny</a>  <a href="/s/moi">moi</a>  <a href="/s/download">download</a>  <a href="/s/hack">hack</a>  <a href="/s/viet">viet</a>  <a href="/s/boom">boom</a>  <a href="/s/gta">gta</a>  <a href="/s/khua">khua</a>  <a href="/s/kiem">kiem</a>  <a href="/s/code">code</a>  <a href="/s/the">the</a>  <a href="/s/hot">hot</a>  <a href="/s/private">private</a>  <a href="/s/FULL">FULL</a>  <a href="/s/skin">skin</a>  <a href="/s/game">game</a>  <a href="/s/PHIEN">PHIEN </a>  <a href="/s/vlcm">vlcm</a>  <a href="/s/audition">audition</a>    <a href="/s/new">new</a>   <a href="/s/free">free</a>   <a href="/s/open">open</a>  <a href="/s/CF">CF</a>  <a href="/s/Mu">Mu</a>  <a href="/s/DKVS">DKVS</a>  <a href="/s/lau">lau</a>  <a href="/s/jx">Jx</a>  <a href="/s/sro">sro</a>  <a href="/s/shop">shop</a>  <a href="/s/lol">LOL</a>  <a href="/s/facebook">facebook</a>  <a href="/s/web">web</a>  <a href="/s/online">online</a>  <a href="/s/forum">forum</a>  <a href="/s/bug">bug</a>  <a href="/s/hot">hot</a>  <a href="/s/diễn đàn game">diễn đàn game</a>  <a href="/s/kiếm thế">kiếm thế</a>  <a href="/s/kiem the private">kiem the private</a>  <a href="/s/cac game lau">cac game lau</a>  <a href="/s/game online lậu">game online lậu</a>  <a href="/s/web game lau moi">web game lau moi</a>  <a href="/s/game lậu mới">game lậu mới</a>  <a href="/s/vo lam lau moi nhat">vo lam lau moi nhatm</a>  <a href="/s/vo lam lau moi ra">vo lam lau moi ra</a>  <a href="/s/web game private hay">web game private hay</a>  <a href="/s/web game private free">web game private free</a>  <a href="/s/webgame private 2014">webgame private 2014</a>  <a href="/s/game lậu việt nam">game lậu việt nam</a>  </h1>
            </div>
                                         
         
     
             
         
            <div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Backlink</h2></b></div></div>
        <div class="main-content" style="padding:5px;margin-bottom:10px">
          <!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://www.sieubook.com" target="_blank" title="Seo web len top google | Tạo backlink chất lượng cho website | backlink free auto" ><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-cVq5fHmHW3c/UpCtsRT8q9I/AAAAAAAAAMo/EgTSwnBcx8M/w80-h15-no/backlinks.gif" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://www.thuyetmai.name.vn" target="_blank" title="Shop áo đôi thời trang" ><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-HcdAn5x_oJk/UpCtraNQpaI/AAAAAAAAAMY/UFkfCvJduZE/w80-h15-no/VNbacklinks.png" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://backlink.wevina.vn" target="_blank" title="Tạo backlink chất lượng cho web | lên top" ><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-Rv5ZvnSwsr4/UpCtsnk-AbI/AAAAAAAAAMs/zuHaFYX3ha8/w81-h15-no/backlinks.png" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://www.sieubook.com" target="_blank" title="Tạo backlink website tự động, đăng logo website miễn phí" ><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-kA5Tu_mYPUg/UpCtrYHtmmI/AAAAAAAAAMQ/bj4x0TI4fTQ/w80-h15-no/AutoBacklink.png" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  Start Backlink Code -->            <a href="http://www.sieubook.com" target="_blank" title="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" ><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-mAsqrCTZi0Y/UpCtrVSltlI/AAAAAAAAAMg/iNAsdy_ESpw/w80-h15-no/backlink0.gif" alt="Free Auto Backlink Hiệu quả đạt TOP google" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
   Start Backlink Code --><a href="http://www.autohits.vn/auto-backlinks.php" target="_blank" title="Free Auto Backlink Exchange Service" ><img src="http://www.autohits.vn/ads/backlinks.png" alt="Free Auto Backlink Exchange Service" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
   Start Travel Backlink Code --><a href="http://www.checkinvietnam.com/travelbacklinks.html" target="_blank" title="Travel Backlinks" ><img src="http://www.checkinvietnam.com/ads/travelbacklinks.png" alt="Travel Backlinks" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   End Travel Backlink Code --><a href="http://backlinks.vn" target="_blank" title="free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi" rel="dofollow"><img src="http://backlinks.vn/backlink.gif" alt="free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi" width="80" height="15" border="0" /></a><!--
   Start Backlink Code --><a target="_blank" href="http://LuotTruyCap.Com/backlink.php" rel="dofollow" title="autohits,autosurf,luottruycap,Backlinks"><img border="0" width="100" alt="Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap" src="http://LuotTruyCap.Com/backlink.png" height="15" /></a><!--
   End Backlink Code --><!--
  -Strat Backlink Code---><a title="Automatic Backlinks, Free backlinks" href="http://backlink.meu.vn" target="_blank"><img border="0"  src="http://backlink.meu.vn/AutoBacklink.png"  style="height: 15px; width: 80px;" alt="Automatic Backlinks, Free backlinks" /></a><!--
  -End Backlink Code--->
              </div>
         

            <div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Text Link </h2></b></div></div>
        <div class="main-content" style="padding:5px;margin-bottom:10px">
         
            <div style="font-size: 10px;" class="223ff">
              <a title="Gta Online VN" target="_blank" href="http://lsl-rp.forumvi.com/">Gta Online VN</a> | <a title="Liên Kết" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | </div>
              </div>       
         
         
         
    </td></tr></tbody></table>


  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-head">
      <div class="page-title"><h2>Thống kê</h2></div></div>
     <div class="main-content">
        <div id="stats">
           <p class="right">{TOTAL_POSTS}</p>
           <p>{TOTAL_USERS}</p>
           <p>{NEWEST_USER}</p>
        </div>
        <div id="onlinelist">
           <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
           <p class="right">
              <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
              <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a>
              <!-- END switch_viewonline_link -->
              <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
              {L_WHO_IS_ONLINE}
              <!-- END switch_viewonline_nolink -->
           </p>
           <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
           {RECORD_USERS}

           <br />
           {LOGGED_IN_USER_LIST}

           {L_ONLINE_USERS}
           {L_CONNECTED_MEMBERS}<br />
           {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
           <div class="clear"></div>

           <p>{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</p>

        </div>
        <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
        <div id="onlinechat">
           <p class="page-bottom">
           {TOTAL_CHATTERS_ONLINE} : 
           {CHATTERS_LIST}<br />
           <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
              <div id="chatbox_popup"></div>
              
           <!-- END switch_chatbox_popup -->
           </p>
        </div>
        <!-- END switch_chatbox_activate -->
     </div>
  </div>
  <!-- END disable_viewonline -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend">
     <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
     </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  index_box
  Code:
  <div class="main">
  <!-- BEGIN catrow -->
     <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           <table cellspacing="0" class="table">
              
              <tbody class="statused">
     <!-- END tablehead -->

     <!-- BEGIN forumrow -->
                 <tr>
                    <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                       <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                       </span>
                                                    <div class="vitribox">
                       <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                       <br />
                                                    <div class="topicvngame">Đề tài thảo luận: <strong>{catrow.forumrow.TOPICS}</strong>&nbsp;Bài viết: <strong>{catrow.forumrow.POSTS}</strong></div>
                    
                       <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                       <br />
                       {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                       <!-- END switch_moderators_links -->
                       
                                                    <span class="sub4r stat4r">{catrow.forumrow.LINKS}</span>
                                                     
                                                    </div>
                                                    </td>
                    
                    <td class="tcr">
                                                    <div class="boxvngame">
                              <!-- BEGIN avatar -->
                              <span class="lastpost-avatar">{catrow.forumrow.avatar.LAST_POST_AVATAR}</span>
                              <!-- END avatar -->
  <span>
   <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                       <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                       <!-- END switch_topic_title -->
    <div class="vngame113" align="right">
      {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
    </div></span>
                                                    </div>         
                    </td>
                 </tr>
     <!-- END forumrow -->

     <!-- BEGIN tablefoot -->
              </tbody>
           </table>
    </div><div style="height:10px"></div>
     <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
     </ul>
     <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
     <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
     </p>
     <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->
  <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    /* subLink by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
    $(".sub4r.stat4r").each(function () {
        var sub = $(this);
        if (!sub.is(":empty")) {
          sub.contents().filter(function () {
              return this.nodeType === 3;
          }).remove().end().filter("a").wrap("<li></li>");
          sub.wrapInner('<ul class="subLink"></ul>').append("Diễn đàn con: <strong>" + sub.find("a").length + "</strong>");
        }
    });
    //]]>
  </script>


  overall_footer_begin
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <div>
                       <div>
  <!-- END html_validation -->
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
           <div id="{ID_RIGHT}">
              <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
              {giefmod_index2.MODVAR}
              <!-- BEGIN saut -->
              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
              <!-- END saut -->
              <!-- END giefmod_index2 -->
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <div id="pun-foot">
     <div id="pun-about" class="clearfix">
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
                    <b>Skin by <font style="color:red"><a href="http://www.vngame.pro/">AnhDauSai</a></font></b>
        </form>
        <ul>
           <li>
  <!-- BEGIN html_validation -->
           </li>
        </ul>
     </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->
  <style>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  #submenu a[href*="/register"]{border-left: 1px solid #ddd;}
    <!-- END switch_user_logged_out -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  #submenu a[href*="/privmsg?folder=inbox"]{border-left: 1px solid #ddd;}
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <style>


  Được sửa bởi AnhDauSai ngày Sat Aug 30, 2014 2:48 pm; sửa lần 3.
  AnhDauSai

  Bài gửi  by AnhDauSai on Sat Aug 30, 2014 1:16 pm

  overall_header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />   
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

           if (width_max > 0)
           {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              if (slid_vert)
              {
                 var height_max = h_perso;

                 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                       height_max = $(this).height();
                    }
                 } );

                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     jQuery().ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           $(window).load(function() {            
              Ticker.start({
                 height : {switch_ticker.HEIGHT},
                 spacing : {switch_ticker.SPACING},
                 speed : {switch_ticker.SPEED},
                 direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
                 pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
              });
           });
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
  </head>

  <body>
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
           <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           {LOGIN_POPUP_MSG}
           <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
           </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->

     <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>


              
                                    
                                    
                          <div id="header"><div class="wrapper"><a id="logo" href="/forum"></a><div id="search"><form method="get" action="/search"><input class="search_input" type="text" name="search_keywords" value="Search..." onfocus="this.value = '';" onclick="if (this.value == 'search...') this.value = '';" onblur="if (this.value == '') this.value = 'Search...';"/><input class="search_button" type="submit" value="" name="submit" onclick="document.searchform.google.value='';" /></form></div></div></div>          
      
     <div id="submenu"><ul>                                
    <li class="clearfix"><a class="mainmenu" href="/forum">Diễn Đàn</a>
      <a class="mainmenu" href="/memberlist">Gunny</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Mu online</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Kiếm thế</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Jx võ lâm</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Sro private</a>
       <a class="mainmenu" href="/memberlist">Game private #</a>
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
       <a class="mainmenu" href="/login?logout=1" rel="nofollow" id="logout" title="Thoát" >Thoát</a>
      <a class="mainmenu" href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow" title="Lý Lịch">Lý Lịch</a>
       <a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>
     </li>
                                <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                  
        <a href="/login" title="Đăng nhập" id="sign_in" class="username">Đăng Nhập</a>
            <a class="mainmenu" href="/register">Đăng ký</a>

                  <!-- END switch_user_logged_out -->
                                          
     </ul></div>
    <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
           <div class="container_IE">
                            <div class="pun">
                            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker_new -->

                 <!-- BEGIN switch_ticker -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker -->

                 <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                       <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                             <div id="container">
                                <div id="content">
                                                           <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  css
  Code:
    
      /* subLink by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
  .pun table .tcl{overflow:visible}
  .stat4r{color:#888;font-size:12px;padding-right:10px}
  .stat4r > strong{color:#333}
  .sub4r.stat4r{position:relative}
  .subLink{padding:0!important;position:absolute;display:none;left:0;list-style:none;background:#FFF;top:15px;z-index: 30;min-width:97px;border:2px solid #666}
  .sub4r.stat4r:hover .subLink{display:block}
  .stat4r .subLink + strong{padding-right:15px;background:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/arrow_10.png) no-repeat right center transparent}
  .subLink li a{white-space:nowrap;height:20px;line-height:20px;display:block;padding:0 7px}
  .subLink li a:hover{background:#f2f2f2}

  .topicvngame{margin-top:3px;font-size:11px}
  .vitribox{margin-left:15px}
  .status img{margin-left:-7px;margin-top:-2px}
  /* User action */
  #pun-visit ul,.main-box ul{position:relative;width:16px;height:16px;background:url(http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/align_10.png) no-repeat center transparent;z-index:20}
  #pun-visit ul:hover{margin-top:-.7em;margin-right:-1.1em}
  .main-box ul:hover{margin-top:-.65em;margin-left:-1.05em}
  #pun-visit li,.main-box li{display:none;width:230px;background:#FFF;border-color:transparent #888 #999;border-style:solid;border-width:0 2px;margin:0}
  #pun-visit li:first-child,.main-box li:first-child{border-top:2px solid #999}
  #pun-visit li:last-child,.main-box li:last-child{border-bottom:2px solid #999}
  .main-box li{margin-left:0;float:left;text-align:left;width:170px}
  #pun-visit ul:hover li,.main-box ul:hover li{display:block}
  #pun-visit li:hover,.main-box li:hover{background:#F2F2F2}
  #plus_menu{left:auto!important;right:60px!important;top:-8px;border:2px solid #999;width:260px!important;background:#FFF}
  #plus_menu .title-overview{display:none}
  #plus_menu .left-overview{padding:0}
  #pun-visit ul a,.main-box ul a{display:block;height:30px;line-height:30px;padding:0 10px}
  #pun-visit ul a:hover,.main-box ul a:hover{background:#f2f2f2}
  .dashed{border-top:1px dashed silver;margin:5px 0}
  #pun-visit br{display:none}


  .pun table.table td{background: #fff;}
  .boxvngame {border: 1px solid #ddd;padding:1px 2px 0px 0px;margin-right:10px}
  .lastpost-avatar img {
    margin-right:2px;
  -moz-border-radius: 0;
  -webkit-border-radius: 0;
  border-radius: 0;
  height: 30px;
  width: 30px;
  margin-top:-1px;
  border: 1px solid #ccc;
  }

  .pun table.table td {border: 0px solid #ddd;border-bottom: 1px solid #ddd;}
  .pun .vngame113 {
  padding-right: 2px;
  font: 0px Tahoma;
  margin-top: 3px;
  }
  .pun .vngame113 br {
  display: none;
  }
  .pun .vngame113 a[href*="/u"] {font: 12px Tahoma;
  float: left;
  }
  .main .main-foot, .main .main-head{padding: 8px;}
  .main .main-head .page-title{font-family: Lato, Arial, sans-serif;
  font-size: 1.12em;font-weight: 700;color:#fff}

  /*xóa gạch chân link*/
  a:link,a:active,a:visited {
      text-decoration: none;
      }

  a:hover{
    text-decoration: none !important;
      }

   li {
  list-style: none;
  }
  body {
  background: url(http://upanh.biz/images/2014/08/23/1343333835Pattern02.jpg);
  font-family: Lato,Arial,sans-serif;
  line-height: 22px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0;
  }

  #submenu a[href*="/forum"]{background: #fff;color: #f40;border-left: 1px solid #ddd;}
  #submenu a[href*="/register"],#submenu a[href*="/login"],#submenu a[href*="/privmsg?folder=inbox"], #submenu a[href*="/profile?mode=editprofile"], #submenu a[href*="/login?logout="]{float:right;}
  #submenu ul li a:hover{color:#f40}

  #submenu ul {
     width:970px;margin: 0 auto;
  }
   #submenu ul li a {border-right: 1px solid #ddd;font-weight:bold;
     color: #333;padding: 9px 12px;font-size: 12px;
     display: inline-block;float: left;}  #submenu .current_page_item a, #submenu li a:active, #submenu li a{color: #f40;}

  #submenu {background: #fff;
  box-shadow: 0 2px 3px rgba(0,0,0,0.45);
  height: 40px;}

  #header {
  background: #91c5cd;
  border-bottom: 2px solid #7CB0B8;
  height: 90px;
  }
  .container_IE {border-radius: 5px;width: 960px;padding:5px;;margin: 20 auto;background: rgba(255,255,255,0.5);}
  .pun {background: #fff;border-radius: 5px;
  margin: 0 auto;
  width: 938px;
    border: 1px solid #ddd;
    padding:10px;
  }
  .wrapper {
  margin: 0 auto;
  width: 960px;
  }
  #logo {
  background: url(http://i.imgur.com/U9uVja6.png) 50% 0 no-repeat;
  display: block;
  float: left;
  height: 65px;
  margin-top: 21px;
  width: 146px;
  }
  #search {
  border: 1px solid #76abb5;
  border-radius: 5px;
  float: right;
  height: 32px;
  margin-top: 30px;
  width: 240px;
  }
  #search input[type=text] {
  color: #C0F0F0;
  font-family: Lato, sans-serif;
  font-size: 14px;
  height: 16px;
  line-height: 16px;
  padding: 8px 10px;
  width: 186px;
  }
  #search input {
  background: none;
  border: none;
  float: left;
  outline: none;
  padding: 0;
  }
  #search input[type=submit] {
  background: url(http://i.imgur.com/tjwe4L1.png) 0 0 no-repeat;
  border-left: 1px solid #76abb5;
  border-radius: 0;
  cursor: pointer;
  height: 32px;
  width: 32px;
  }


  Được sửa bởi AnhDauSai ngày Sat Aug 30, 2014 8:59 pm; sửa lần 2.
  AnhDauSai

  Bài gửi  by Noan on Sat Aug 30, 2014 1:39 pm

  Nice
  Noan

  Bài gửi  by mvctlhp91 on Wed Oct 15, 2014 6:08 pm

  uppppppp8
  mvctlhp91

  Bài gửi  by Sponsored content