[share]skin kiếm điệp VnGame đang dùng ngày 17/7/2014

  [share]skin kiếm điệp VnGame đang dùng ngày 17/7/2014

  Bài gửi  by Admin on Thu Jul 17, 2014 5:32 pm

  demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
  css:

  Code:

  .toplogo {left: 470px;
  position: absolute;
  top: 242px;
  z-index: 2;
    
  }
  .xichleft {
  margin-left: -54px;
  position: absolute;
  margin-top: -73px;
  z-index: 2;
    
  }
  .xichright {
   position: absolute;
       margin-top:-74px;
      right:105px;    
  z-index:2
   }  /* Dang nhap nhanh
  ---------------- */
  .pageWidth {
  margin: 0 auto;
  min-width: 940px;
  width: 1013px;
  }
  .loginBar .pageContent {padding-top: 0px;position: relative;}
  .loginBar {
  background-color: rgb(153, 0, 0);
  border-bottom: 1px solid rgb(153, 0, 0);
  color: #a0a0a0;
  margin-top: -215px;
  padding-top: 50px;
  position: relative;
  text-shadow: 0 0 0 transparent, 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.7);
  z-index: 999;
  }
  .topiclist.forums, #loginBarHandle, .messageInfo, .tabsWraper {
  border-radius: 0 0 4px 4px;
  -webkit-border-radius: 0 0 4px 4px;
  -moz-border-radius: 0 0 4px 4px;
  -khtml-border-radius: 0 0 4px 4px;
  }

  .loginBar .pageContent {padding-top: 0px;position: relative;}

  #loginBarHandle {
  background-color: rgb(153, 0, 0);
  border: 1px solid rgb(153, 0, 0);
  border-top-style: none;
  bottom: -25px;
  color: #FF0000;
  font-size: 11px;
  line-height: 24px;
  margin-right: 75px;
  position: absolute;
  right: 0;
  text-align: center;
  z-index: 1;
  }
  #loginBarHandle a {
  color: #FFFFFF;
  font-size: 12px;
  font-weight: 400;
  padding: 3px 10px;
  text-shadow: 0 0 0 transparent, 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.7);
  }
  .overlay {
   position: fixed;
   width:100%;
   height:2000px;
   background-color: rgba(0,0,0,.6);
  z-index: 9;
   display:none;
   top:0;
   left:0;
   opacity: 1;
  }

  #login {
   width: 700px;
   padding: 3px 0;
   margin: 0 auto;
   line-height: 20px;
   position: relative;
   overflow: hidden;
  }

  .loginBar form {line-height: 20px;}

  .eazyLogin .ctrlUnit {position: relative;}

  .loginBar .eazyLogin .ctrlUnit, .loginBar .eazyLogin .ctrlUnit dt label {
   margin: 0;
   border: none;
   font: 13px/1.231 arial,helvetica,clean,sans-serif;
   color: rgb(160, 160, 160);
   line-height: 20px;
  }

  .loginBar .eazyLogin .ctrlUnit dt {
   width: 215px;
   height: 30px;
   box-sizing: border-box;
   -webkit-box-sizing: border-box;
   -moz-box-sizing: border-box;
   -ms-box-sizing: border-box;
  }

  .eazyLogin .ctrlUnit dt {
   padding-top: 4px;
   padding-right: 15px;
   text-align: right;
   vertical-align: top;
   width: 235px;
   float: left;
  }

  .loginBar .eazyLogin .ctrlUnit dd {position: relative;width: 300px;}

  .eazyLogin .ctrlUnit>dd {padding-top: 4px;}

  .eazyLogin .ctrlUnit dd {float: left;}

  .loginBar .eazyLogin .ctrlUnit dd .textCtrl, .loginBar .passwordOptions {
   width: 250px;
   box-sizing: border-box;
   -webkit-box-sizing: border-box;
   -moz-box-sizing: border-box;
   -ms-box-sizing: border-box;
   height: 30px;
   cursor: text;
  }

  .loginBar .textCtrl[type=text] {font-weight: bold;font-size: 18px;}

  .loginBar .textCtrl {
  color: rgb(129, 129, 129);
  background-color: rgb(47, 47, 51);
  border-top-color: rgb(40, 40, 44);
  border-right-color: rgb(69, 71, 76);
  border-bottom-color: rgb(69, 71, 76);
  border-left-color: rgb(40, 40, 44);
  box-shadow: inset 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -webkit-box-shadow: inset 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -moz-box-shadow: inset 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -khtml-box-shadow: inset 1px 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  outline: 0;
  font-family: Calibri,'Trebuchet MS',Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif;
  padding: 3px;
  margin-bottom: 2px;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
  }

  .loginBar .lostPassword {margin-top: 32px;font-size: 11px;z-index: 1;position: relative;}

  .ctrlUnit dd li {margin: 4px 0 8px;padding-left: 1px;}

  input.textCtrl[type="password"] {font-family: Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif;}

  .loginBar .button1 {min-width: 85px;}

  .loginBar .rememberPassword {font-size: 11px;color: rgb(160, 160, 160);vertical-align: middle;}

  .eazyLogin .ctrlUnit.submitUnit dd {line-height: 31px;}

  .lostPassword a {color: rgb(85, 131, 198) !important;font-size: 11px;}

  .lostPassword a:hover {text-decoration: underline;}

  #LoginControl {margin-bottom: 10px;}

  .loginBar .textCtrl:focus {
   color: rgb(189, 189, 189);
   background: rgb(44, 44, 47) none;
   border-top-color: rgb(38, 38, 42);
   border-left-color: rgb(38, 38, 42);
  }

  #eAuthUnit {position: absolute;top: 7px;right: 40px;}

  .btop {font-weight: bold;cursor: pointer;}

  .btop:hover {text-decoration: underline;}


  body
  {
   -webkit-text-size-adjust: 100%;
   -moz-text-size-adjust: 100%;
   -ms-text-size-adjust: 100%;
   text-size-adjust: 100%;

   font-size: 13px;
  font-family: 'Tahoma', Helvetica, Arial, sans-serif;
  color: rgb(20,20,20);
  background-image:url('http://kd.amo.vn/assets_2/img/background.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: top;
  word-wrap: break-word;
  line-height: 1.28;
  z-index: -9999;
  background-color: #14151a;
  }


  .pun {background:#fff;
  background-repeat: repeat-y;
  border: 1px solid #DDD;
  margin: 0px auto;
  width: 990px;

  padding: 10px 10px;
  border-top: 0px none black;
  border-right: 2px solid #990000;
  border-left: 2px solid #990000;
  }

  .banner {height:468px}

  #submenu {border: 1px solid #9a0000;
  color: #fff;
  margin: 0 auto;
  width: 962px;
  font-size: 11px;
  background: rgb(235, 58, 68) url('http://diendan.sgame.vn/styles/infinite/ttk/nav.png');
  padding: 0 25px;

  border-bottom: 1px solid rgb(153, 0, 0);
  }
  #submenu ul {
   width:960px;margin: 0 auto;
  } #submenu ul li a {
   color: #fff;margin: 0;padding: 13px 12px;font-size: 12px;font-weight: bold;
   display: inline-block;float: left;
  } #submenu ul li a:hover {border-top:3px solid #ff4400;margin-top:-3px!important;
   background-color: rgba(255, 0, 10, 0.34);box-shadow: inset 0 14px 10px rgba(0,0,0,0.1);
   text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);
  }

  #submenu a[href*="/forum"] {
  background-color: rgba(255, 0, 10, 0.34);
  border-top: 3px solid #ff4400;
  box-shadow: inset 0 14px 10px rgba(0,0,0,0.1);
  margin-top: -3px!important;
  text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);
  }
  #submenu a[href*="/login"],#submenu a[href*="/register"],#submenu a[href*="/privmsg"], #submenu a[href*="/profile?mode=edit"] {
   float: right;
  }

  #pun-about {
  background:none;
  border:none;
  font-size:9px;
  text-align:center;
  }


  /*xóa gạch chân link*/
  a:link,a:active,a:visited {
      text-decoration: none;
      }

  a:hover{
    text-decoration: none !important;
      }


  .main .main-head {
  background: url("http://diendan.sgame.vn/styles/infinite/ttk/nav.png") repeat-x scroll top rgba(0, 0, 0, 0);
  }
  .main .main-head .page-title{font-size:15px;font-weight:400;font-weight: bold;font-family: 'Segoe UI','Open Sans',Tahoma,Arial,sans-serif;}
  /* User action */
  #pun-visit ul,.main-box ul{position:relative;width:16px;height:16px;background:url(http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/align_10.png) no-repeat center transparent;z-index:20}
  #pun-visit ul:hover{margin-top:-.7em;margin-right:-1.1em}
  .main-box ul:hover{margin-top:-.65em;margin-left:-1.05em}
  #pun-visit li,.main-box li{display:none;width:230px;background:#FFF;border-color:transparent #888 #999;border-style:solid;border-width:0 2px;margin:0}
  #pun-visit li:first-child,.main-box li:first-child{border-top:2px solid #999}
  #pun-visit li:last-child,.main-box li:last-child{border-bottom:2px solid #999}
  .main-box li{margin-left:0;float:left;text-align:left;width:170px}
  #pun-visit ul:hover li,.main-box ul:hover li{display:block}
  #pun-visit li:hover,.main-box li:hover{background:#F2F2F2}
  #plus_menu{left:auto!important;right:60px!important;top:-8px;border:2px solid #999;width:260px!important;background:#FFF}
  #plus_menu .title-overview{display:none}
  #plus_menu .left-overview{padding:0}
  #pun-visit ul a,.main-box ul a{display:block;height:30px;line-height:30px;padding:0 10px}
  #pun-visit ul a:hover,.main-box ul a:hover{background:#f2f2f2}
  .dashed{border-top:1px dashed silver;margin:5px 0}
  #pun-visit br{display:none}

  /* Tooltip*/
  #tooltip .statusAva{margin:0;max-width:70px}
  #tooltip{background-color:#FFF;border:2px solid #d9a102;color:#131313;max-width:550px;padding:10px}

  .cotphai {width:260px;margin-top:13px}  khi nào mình rảnh sẻ share full luôn nhưng nhớ một điều là ko xóa cái bản quyền nhé để có động lực dev skin mới


  Được sửa bởi Admin ngày Thu Jul 17, 2014 6:00 pm; sửa lần 3.
  Admin

  Bài gửi  by Admin on Thu Jul 17, 2014 5:33 pm

  index_body
  Code:

  {JAVASCRIPT}


    
    
    
    <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
   <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
   <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
   <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
   <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
   <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
   {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
   <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
   <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->
  <div id="{ID_LEFT}" class="main">
     <div class="main-head">
        <div class="page-title">
           <h2>Thống kê bài viết</h2>
        </div>
     </div>
     <div class="main-content">
        <table cellspacing="0" class="table">
           <tbody class="statused">
              <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
              {giefmod_index1.MODVAR}
              <!-- END giefmod_index1 -->
           </tbody>
        </table>
     </div>
   
  </div>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div class="main">
   <div class="main-content">
  <iframe frameborder="0" width="100%" height="300px" onerror="firstchatfmvi()" src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe>
  <script type="text/javascript">function firstchatfmvi() {setTimeout(function () {if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {$("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()}}, 2000);}</script>
    </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
    
  <table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
        {BOARD_INDEX}</td>
        <td width="10%" valign="top" style="padding-left:10px">
        
          <div class="main">
             <div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Bài viết mới</h2></b></div></div>
         <div class="main-content">
   
            <script type="text/javascript">document.write('<script type="text/javascript" src="' + ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'feed.mikle.com/js/rssmikle.js"><\/script>');</script>
              <script type="text/javascript">(function() {var params = {rssmikle_url: "http://www.v-game.net/feed",rssmikle_frame_width: "250",rssmikle_frame_height: "400",rssmikle_target: "_top",rssmikle_font: "Arial, Helvetica, sans-serif",rssmikle_font_size: "12",rssmikle_border: "off",responsive: "off",rssmikle_css_url: "",text_align: "left",text_align2: "left",corner: "off",scrollbar: "on",autoscroll: "on",scrolldirection: "down",scrollstep: "5",mcspeed: "30",sort: "Off",rssmikle_title: "off",rssmikle_title_sentence: "",rssmikle_title_link: "",rssmikle_title_bgcolor: "#0066FF",rssmikle_title_color: "#FFFFFF",rssmikle_title_bgimage: "",rssmikle_item_bgcolor: "#FFFFFF",rssmikle_item_bgimage: "",rssmikle_item_title_length: "55",rssmikle_item_title_color: "#0066FF",rssmikle_item_border_bottom: "on",rssmikle_item_description: "off",rssmikle_item_description_length: "100",rssmikle_item_description_color: "#666666",rssmikle_item_date: "gl1",rssmikle_timezone: "Etc/GMT",datetime_format: "%b %e, %Y %l:%M:%S %p",rssmikle_item_description_tag: "off",rssmikle_item_description_image_scaling: "on",article_num: "20",rssmikle_item_podcast: "off",keyword_inc: "",keyword_exc: "",};feedwind_show_widget_iframe(params);})();</script>
               </div>
   
          
              <br/>
              
           <div class="main">
             <div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Backlink</h2></b></div></div>
         <div class="main-content" style="padding:10px">
             <a href="http://backlinks.vn" target="_blank" title="free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi" rel="dofollow"><img src="http://backlinks.vn/backlink.gif" alt="free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi" width="80" height="15" border="0" /></a>
           </div>
              <br/>
   <div class="main">
             <div class="main-head"><div class="page-title"><b><h2>Text Link </h2></b></div></div>
         <div class="main-content" style="padding:10px">
          
             <div style="font-size: 10px;" class="223ff"><a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" href="/">Text Link</a> | <a title="Liên Kết" target="_blank" href="/">Text Link</a> | </div>
              </div>        
          
          
          
    </td></tr></tbody></table>


  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-head">
      <div class="page-title"><h2>Thống Kê 4rum</h2></div>
   </div>
   <div class="main-content">
   <div id="stats">
   <p class="right">{TOTAL_POSTS}</p>
   <p>{TOTAL_USERS}</p>
   <p>{NEWEST_USER}</p>
   </div>
   <div id="onlinelist">
   <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
   <p class="right">
   <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
   <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a>
   <!-- END switch_viewonline_link -->
   <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
   {L_WHO_IS_ONLINE}
   <!-- END switch_viewonline_nolink -->
   </p>
   <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
   {RECORD_USERS}

   <br />
   {LOGGED_IN_USER_LIST}

   {L_ONLINE_USERS}
   {L_CONNECTED_MEMBERS}
   </p>
   <div class="clear"></div>

   <p>{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</p>

   </div>
   <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
   <div id="onlinechat">
   <p class="page-bottom">
   {TOTAL_CHATTERS_ONLINE} : 
   {CHATTERS_LIST}<br />
   <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
   <div id="chatbox_popup"></div>
   <script type="text/javascript">
   insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
   </script>
   <!-- END switch_chatbox_popup -->
   </p>
   </div>
   <!-- END switch_chatbox_activate -->
   </div>
  </div>
    
   
  <!-- END disable_viewonline -->
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
   <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
   <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
   <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
   {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
   <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
   <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  {CHATBOX_BOTTOM}


  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
   status: true,
   cookie: true,
   xfbml: true,
   oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->
  index_box
  Code:

  <style>#main1 .main-content { margin-bottom: 10px; border-top: 0; }

    .pun table.tcr {padding: 0 0 0 2.5em !important}
    .pun tbody.statused span.status {margin-top: -2px;margin-left: -60px!important}
    .pun tbody.statused td.tcl{width: 65%!important;padding-left: 70px!important}
    .pun table.table td { background: rgb(255, 255, 255) url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/89/80/09/grey-u10.png) repeat-x left bottom;
    border-top: 1px solid #B9C4CD; border-right: 0px solid #000; border-left: 0px solid #000;
    line-height: 130%; padding-bottom: 0.7em; padding-left: 0; padding-right: 0; padding-top: 0.6em; }
    .pun .main table td.tc2, .pun .main table td.tc3 { background: rgb(255, 255, 255) url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/89/80/09/grey-u11.png) repeat-x left bottom; border-top: 1px solid #B9C4CD; padding: 0 10px 0 10px; width: 15%; }.pun table.table th { background: rgb(255, 255, 255) url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/89/80/09/grey-u12.png) repeat-x left bottom; color: #333333; padding-bottom: 0.5em; padding-left: 0; padding-right: 0; padding-top: 0.5em; }
   #smallrum {
  color: rgba(255, 255, 255, 0);
  margin: 3px 1px;
  padding: .8em 1em;
  width: 438px;
  }
  #smallrum a img{vertical-align: middle; padding-right: 2px;}
  #smallrum a.gensmall {
  display: inline-block;
  text-align: left;
  width: 200px;
  }
    
    .forumdescription { display: block; clear: both; padding-right: 10px; }.pun .tcr a[href=""]:before {content:"Chưa có bài viết";font:12px Arial;color:#333;cursor: default;}</style>
  <div class="main" id="main1">
  <!-- BEGIN catrow -->
   <!-- BEGIN tablehead -->
   <div class="main-head">
   <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
   </div>
   <div class="main-content">
   <table cellspacing="0" class="table">
   
   <tbody class="statused">
   <!-- END tablehead -->

   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tr>
   <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
   <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
   <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
   </span>
                                                  
   <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
   <br />
   {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
     <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
   <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                                                  
                                              <span class="topics plusbox">Chủ đề: <strong>{catrow.forumrow.TOPICS}</strong></span> <span class="posts plusbox">Bài viết:&nbsp;<strong>{catrow.forumrow.POSTS}</strong></span>
                                    
                                               </td>
   <td class="tcr">
                              <!-- BEGIN avatar -->
                              <span class="lastpost-avatar">{catrow.forumrow.avatar.LAST_POST_AVATAR}</span>
                              <!-- END avatar -->

   <span>
   <!-- BEGIN switch_topic_title -->
   <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
   <!-- END switch_topic_title -->
   {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
   </span>
   </td>
   </tr>
   <!-- END forumrow -->

   <!-- BEGIN tablefoot -->
   </tbody>
   </table>
  </div>
   <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
   <ul>
   <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
   <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
   <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
   </ul>
   <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
   <p class="right">
   <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
   </p>
   <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->
  Admin

  Bài gửi  by Admin on Thu Jul 17, 2014 5:34 pm

  overall_footer_begin
  Code:

  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <div>
                       <div>
  <!-- END html_validation -->
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
           <div id="{ID_RIGHT}">
              <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
              {giefmod_index2.MODVAR}
              <!-- BEGIN saut -->
              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
              <!-- END saut -->
              <!-- END giefmod_index2 -->
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <div id="pun-foot">
     <div id="pun-about" class="clearfix">
        
        <ul>
           <li>
  <!-- BEGIN html_validation -->
           </li>
        </ul>
     </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->
  overall_footer_end
  Code:

  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                    <ul>
                       <li>
                          <!-- BEGIN footer_link -->
                             <!-- BEGIN switch_separator -->&nbsp;|&nbsp;<!-- END switch_separator -->
                             {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                          <!-- END footer_link -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- END switch_footer_links -->
                 </div>
                 <br />
                 <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>
  <div class="footer2">
     <div class="pageWidth">
        <div class="pageContent">
           
           <dl class="choosers">
              
              
                 <dt>Ngôn ngữ</dt>
                            <dd><a href="/forum" class="OverlayTrigger Tooltip" rel="nofollow">Vietnamese</a></dd>
              
           </dl>         
           <ul class="footerLinks">
        
              
              
              <li><a href="/rss" rel="alternate" class="globalFeed" target="_blank" title="RSS feed for Hệ Thống Các Diễn Đàn SGame">RSS</a></li>
              <li><a href="http://forumvi.com" class="concealed">Forum software by Forumotion (Punbb)</a></li>
              <li>
              </li><li><a href="http://www.v-game.net/t1-topic">Điều khoản &amp; Quy định</a></li>
              
           
           <li><a href="/#" class="topLink">Top</a></li>
           
           </ul>
           
           <span class="helper"></span>

        </div>

     </div>
  </div>

  <div class="footer">
     <div class="container">
        <div class="container-2">
           <div class="logo-fgame fleft">
                            <a href="http://vngame.pro" target="_blank">
                 <img src="http://kd.amo.vn/assets_2/img/logo/amo.png" height="50">
              </a>
              &nbsp;
              &nbsp;
              &nbsp;
              <a href="http://vngame.pro" target="_blank">
                 <img src="http://kd.amo.vn/assets_2/img/logo/hangzhou.png" height="50">
              </a>
           </div>

           <div class="content fleft">
              <p>© Skin Edit By Team Riper Vngame</p>
              <p>VnGame - Cổng game | Cộng Đồng Game Thủ Việt Nam</p>
           </div>

           <div class="clearfix"></div>
        </div>
     </div>
  </div>
            <style>
              div.footer {
  height: 180px;
  background: transparent url('http://kd.amo.vn/assets_2/img/footer.jpg') 50% 180px;
  position: relative;
  }
              div.footer div.container {
  width: 100%;
  position: absolute;
  bottom: 0;
  }
              div.footer div.container-2 {
  width: 670px;
  margin: 0 auto;
  }
              div.footer .logo-fgame, div.footer .logo-hangzhou {
  margin-top: 25px;
  width: 220px;
  height: 68px;
  }
  .fleft {
  float: left;
  display: inline;
  }
  .fleft {
  float: left;
  display: inline;
  }
              a {
  text-decoration: none;
  }
  a {
  background: transparent;
  }
              div.footer .logo-fgame, div.footer .logo-hangzhou {
  margin-top: 25px;
  width: 220px;
  height: 68px;
  }
  div.footer div.container div.content {
  width: 450px;
  height: 95px;
  margin: 25px auto 0 auto;
  text-align: center;
  font: 100 12px/1.8 Tahoma;
  color: #5a5a5a;
  }
  p, ol, ul {
  margin: 0;
  }
  .clearfix:before, .clearfix:after {
  content: "";
  display: helo;
  }
              .footer2 .pageContent
  {
     font-size: 11px;
  color: rgb(178, 177, 177);
  background: rgb(70, 70, 70) url('http://i.imgur.com/zsIoFzf.png') no-repeat bottom;
  border-right: 2px solid #990000;
  border-bottom: 2px solid #990000;
  border-left: 2px solid #990000;
  -webkit-border-bottom-right-radius: 5px; -moz-border-radius-bottomright: 5px; -khtml-border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 5px; -moz-border-radius-bottomleft: 5px; -khtml-border-bottom-left-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px;
  overflow: hidden;
  zoom: 1;
  width: 1010px;
  margin-left: 0px;
  }
     
     .footer2 a,
     .footer2 a:visited
     {
        color: rgb(178, 177, 177);
  padding: 5px;
  display: block;

     }
     
        .footer2 a:hover,
        .footer2 a:active
        {
           color: rgb(146, 146, 146);

        }

     .footer2 .choosers
     {
        padding-left: 5px;
  float: left;
  overflow: hidden;
  zoom: 1;

     }
     
        .footer2 .choosers dt
        {
           display: none;
        }
        
        .footer2 .choosers dd
        {
           float: left;
           
        }
        
     .footerLinks
     {
        padding-right: 5px;
  float: right;
  overflow: hidden;
  zoom: 1;

     }
     
        .footerLinks li
        {
           float: left;
           
        }
        
           .footerLinks a.globalFeed
           {
              width: 14px;
              height: 14px;
              display: block;
              text-indent: -9999px;
              white-space: nowrap;
              background: url('http://i.imgur.com/3owWshF.png') no-repeat -112px -16px;
              padding: 0;
              margin: 5px;
           }
            </style>
             
  Admin

  Bài gửi  by Admin on Thu Jul 17, 2014 5:35 pm

  overall_header
  Code:

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    function lang_vi(a) {
        a = a.toLowerCase();
        a = a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g, "a");
        a = a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g, "e");
        a = a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g, "i");
        a = a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g, "o");
        a = a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,
          "u");
        a = a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g, "y");
        a = a.replace(/\u0111/g, "d");
        a = a.replace(/\W+/g, "-");
        a = a.replace(/^\-+|\-+$/g, "");
        a = a.replace(/(-group)$/, "");
        return a.replace(/(-page-\d+)$/, "")
    }
    var path = location.pathname,
        canonical = path + location.search + location.hash;
    /(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/.test(path) && history.replaceState(null, null, canonical.slice(1).replace(/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/, "-" + lang_vi(document.title)));
    //]]>
  </script>   
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />   
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

           if (width_max > 0)
           {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              if (slid_vert)
              {
                 var height_max = h_perso;

                 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                       height_max = $(this).height();
                    }
                 } );

                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     jQuery().ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           $(window).load(function() {            
              Ticker.start({
                 height : {switch_ticker.HEIGHT},
                 spacing : {switch_ticker.SPACING},
                 speed : {switch_ticker.SPEED},
                 direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
                 pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
              });
           });
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
   <link href="https://plus.google.com/111553213953573458158/" rel="author" />
    </head>

  <body>
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
           <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           {LOGIN_POPUP_MSG}
           <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
           </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->
     <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

     <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
           <div class="container_IE">
                           
                            <div id="pun-head" style="display:none">
                    <div id="pun-navlinks">
                       <ul class="clearfix">
                          <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                       </ul>
                    </div>
                 </div>
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div class="loginBar" style="margin-top: -240px;">
      <div class="pageWidth"><div class="pageContent">
        <div id="loginBarHandle">
         
          <a href="javascript:void(0);" class="show_quick_login" original-title="" style="display: inline;">Đăng nhập diễn đàn</a>
         
          <a href="javascript:void(0);" class="hide_quick_login" style="display: none;" original-title="">Đăng nhập diễn đàn</a>
        </div>
        <div class="_swOuter" style="overflow: hidden; padding: 20px 0;">
          <div class="_swInner" style="margin: 0px auto auto;">
            <form method="post" action="/login?redirect=/" class="eazyLogin eAuth" id="login" style="display: block;"><ul id="eAuthUnit"></ul><div class="ctrlWrapper"><dl class="ctrlUnit"><dt><label for="username">Tên tài khoản trong diễn đàn:</label></dt><dd><input type="text" name="username" id="LoginControl" class="textCtrl" tabindex="101"></dd></dl><dl class="ctrlUnit"><dt><label for="password">Mật khẩu của tôi là:</label><div class="lostPassword"><a href="/profile?mode=sendpassword" class="OverlayTrigger OverlayCloser" tabindex="106" original-title="">Bạn đã quên mật khẩu?</a></div></dt><dd><ul><li id="ctrl_registered_Disabler"><input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_password" tabindex="102"></li></ul></dd></dl><dl class="ctrlUnit submitUnit"><dt class=""></dt><dd><input type="submit" name="login" class="button1 primary" value="Đăng nhập" tabindex="104"><label for="autologin" class="rememberPassword"><div class="checker" id="uniform-ctrl_remember"></div><input name="autologin" type="checkbox" id="savecookie" value="1" checked="checked"> Duy trì trạng thái đăng nhập</label></dd></dl></div></form><script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(function(){$('#login').attr('action','/login?redirect='+this.location.pathname);});//]]></script>            </div></div></div></div></div> 
  <!-- END switch_user_logged_out -->
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <div class="loginBar" style="margin-top: -45px;">
      <div class="pageWidth"><div class="pageContent">
        <div id="loginBarHandle">
         
          <a href="h4-shoppet" class="show_quick_login" original-title="" style="display: inline;">Vào shop thú nuôi</a>
            </div>
        </div></div></div> 

     
      <!-- END switch_user_logged_in -->

     <div style="position: fixed; right: 10px; bottom: 72px; z-index: 500; display: none;" id="back-to-top"><a href="javascript:void(0);" id="totop"></a></div>
       
        <script type="text/javascript">  var regN = $("#username_reg");!$("#warnNick").length && regN.after('<span id="warnLength" class="warning">Quá ngắn!</span><span id="warnNick" class="warning">Chỉ sử dụng số, chữ(không dấu) và gạch dưới.</span>');regN.focus(function () {$("#warnLength,#warnNick").hide()}).blur(function () {3 > regN.val().length && $("#warnLength").show();/\W/.test(regN.val()) && $("#warnNick").show();});$("#ucp").submit(function () {if (3 > regN.val().length || /\W/.test(regN.val())) {regN.blur();alert("Vui lòng kiểm tra lại thông tin đăng ký!");return false}});var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),versionMajor = parseInt(versionMinor),IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,OP = window.opera,FF = document.getElementById,NS = document.layers;function get_item(a, c) {if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]}var current_tooltip;function show_tooltip(a, c) {var b = get_item("tooltip");b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));b.style.zIndex = 1000;b.style.position = "absolute";b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";b.style.visibility = "visible";a.onmousemove = move_tooltip;a.onmouseout = function () {b.style.visibility = "hidden"};a.title = ""}var offsetxpoint = -60,offsetypoint = 20,real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;function move_tooltip(a) {var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;current_tooltip = get_item("tooltip");current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"}$(window).scroll(function () {300 < $(this).scrollTop() ? $("#back-to-top").fadeIn() : $("#back-to-top").fadeOut()});$("#totop").click(function () {$("body,html").animate({scrollTop: 0}, 800);return !1});</script>
            
                  <div class="character"></div>       
                            <div class="banner"></div>


     
                          <div id="submenu">
  <ul><li class="clearfix">
                             
                  <a class="mainmenu" href="/forum">Diễn Đàn</a>
                  <a class="mainmenu" href="/memberlist">Thành viên</a>
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                  <a class="mainmenu" href="/register">Đăng ký</a>
                  <a class="mainmenu" href="/login" title="Đăng Nhập">Đăng Nhập</a>
                  <!-- END switch_user_logged_out -->
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
               
                  <a class="mainmenu" href="/profile?mode=editprofile" rel="nofollow" title="Lý Lịch">Lý Lịch</a>
                  <a class="mainmenu" href="/privmsg?folder=inbox" title="Tin Nhắn">
                      Tin Nhắn</a>
                  <a class="mainmenu" href="/login?logout=1" rel="nofollow" id="logout" title="Thoát" >
                  Thoát
                    </a>
               
           
                  <!-- END switch_user_logged_in -->
                              </li></ul></div> 
                           

                           
              <div class="pun">
  <img class="toplogo" src="http://kd.amo.vn/assets_2/img/logo_hover.png">
               <img class="xichleft" src="http://diendan.sgame.vn/styles/infinite/ttk/xichleft.png">
                   <img class="xichright" src="http://diendan.sgame.vn/styles/infinite/ttk/xichright.png">
     
                 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker_new -->

                 <!-- BEGIN switch_ticker -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker -->

                 <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                       <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                             <div id="container">
                                <div id="content">
                                   
                                   <div id="main">
                                      <div id="main-content">
  <div class="overlay" style="opacity: 1; display: none;"></div>
  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
    <script type="text/javascript">$(function(){$(".loginTop, .show_quick_login, .loginWidgetButton").click(function(){$(".show_quick_login").hide();$(".hide_quick_login").show();$(".loginBar").animate({ 'margin-top': '-30px'}, 400).animate({ 'margin-top': '-50px'}, 200);$(".overlay").animate({'opacity': '1'}, 600).fadeIn(200);$("#quickLogin").focus();});$(".overlay, .hide_quick_login").click(function(){$(".hide_quick_login").hide();$(".show_quick_login").show();$(".overlay").fadeOut(200);$(".loginBar").animate({'margin-top': '-240px'}, 300);});});(function($){$li = $('.nav .AccountMenu').parent();$li.hover(function(){$(this).find('.AccountMenu').stop(false,true).slideDown(100);},function(){$(this).find('.AccountMenu').stop(false,true).slideUp(200);})})(jQuery);</script><style>.section, .shareLinkOverlay .sectionShareLink {padding: 0px;border: 4px solid rgba(0, 0, 0, .70);box-shadow: 0 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.58);-webkit-box-shadow: 0 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.58);-moz-box-shadow: 0 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.58);-khtml-box-shadow: 0 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.58);border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;}.subHeading, .headingJumbox {font-weight: bold;font-size: 11pt;font-family: 'Droid Sans',Calibri,Tahoma,sans-serif;color: rgb(44, 64, 116);background-color: rgb(85, 131, 198);padding: 5px 10px;margin-bottom: 3px;border-bottom: 1px solid rgb(55, 101, 168);text-shadow: 0 0 0 transparent, 1px 1px 0px #6D9DD1;margin: 0;}.jumpMenu {overflow: hidden;zoom: 1;}.jumpMenuColumn {width: 341px;float: left;}.primaryContent {background-color: rgb(247, 248, 249);padding: 10px;border-bottom: 1px solid rgb(228, 228, 228);margin: 0;font-weight: normal;color: rgb(68, 67, 71);}.secondaryContentJump {background: rgb(238, 238, 238) url('http://i57.servimg.com/u/f57/18/74/01/46/highli13.png') repeat-x top;padding: 10px;border-bottom: 1px solid #E4E4E4;}.blockLinks {height: 250px;overflow: hidden;font-size: 8pt;padding: 2px;}.blockLinks ul:first-child {padding-top: 0;border-top: none;margin-top: 0;}.blockLinks a {color: rgb(87, 116, 158);padding: 5px 10px;display: block;outline: 0 none;}.blockLinks ul {padding-top: 5px;border-top: 1px solid #E4E4E4;margin-top: 5px;}.jumpMenuColumn {width: 341px;float: left;}.nodeList {border-left: 1px solid #E4E4E4;}fieldset {border-width: 0;font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size: 1.1em;}.blockLinks .jumpbox {margin: 0;}.blockLinks select {height: 254px;width: 320px;}select {vertical-align: middle;border: 1px solid;border-top-color: rgb(192, 192, 192);border-right-color: rgb(233, 233, 233);border-bottom-color: rgb(233, 233, 233);border-left-color: rgb(192, 192, 192);padding: 3px;background-color: #FFF;outline: 0;font: normal 13px Calibri,'Trebuchet MS',Verdana,Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif;color: black;}.vestaOverlay .section, .shareLinkOverlay .sectionShareLink, .blockLinks a, .bgCard, #userBar .AccountMenu .menuColumns a, #userBar .importantNoticeRed, #searchBar .formPopup .primaryControls, .section.memberList, .loginBar .textCtrl {border-radius: 4px;-moz-border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px;-khtml-border-radius: 4px;}._depth2 {padding-left: 4em;}._depth1 {padding-left: 2em;}      .desc img {height: 45px;margin-left: -45px;margin-top: -10px;width: 45px;}</style>
     
  Admin

  Bài gửi  by nonamewar on Thu Jul 17, 2014 5:40 pm

  xem...............
  nonamewar

  Bài gửi  by Diêm Vương on Fri Jul 18, 2014 7:58 am

  xemmmmmmmm
  Diêm Vương

  Bài gửi  by Death Gun on Sat Jul 19, 2014 12:03 pm

  xemmmmmmmm  Khách viếng thăm Hãy cùng nhau ủng hộ và phát triển VnGame Bạn nhé,Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Death Gun

  Bài gửi  by thanh2014 on Sat Jul 26, 2014 7:53 am

  xem nào
  thanh2014

  Bài gửi  by KaiJit_Joe on Thu Jul 31, 2014 1:43 pm

  like !!!!
  KaiJit_Joe

  Bài gửi  by Noan on Thu Jul 31, 2014 8:27 pm

  xem..............
  Noan

  Bài gửi  by Ryn on Thu Aug 07, 2014 9:03 am

  Hú hú  Khách viếng thăm ơi, hãy ghé thăm diễn đàn Game Private nhé.
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Ryn
  The author of this message was banned from the forum - See the message

  Bài gửi  by An Nguyễn on Mon Aug 11, 2014 11:54 am

  xem
  An Nguyễn

  Bài gửi  by Juny Thoang on Thu Aug 14, 2014 12:13 am

  zzzzzzzzzzzz  Diễn đàn Teen Việt online - Teenvi Nhật ký thành viên Teen Vi Lưu bút chuyện trường lớp Nhật ký box ra mắt - làm quen Nhịp cầu bè bạn - Ra mắt làm quen Chuyện trường lớp Trà chanh chém gió Teen vào đời Chia sẻ kỹ năng sống Nhật ký Teen online  Truyện tự sáng tác Games Clup 
  Juny Thoang
  The author of this message was banned from the forum - See the message

  Bài gửi  by boysitinh1 on Sun Aug 17, 2014 8:00 pm

  dddddddddddddddddddddddddd
  boysitinh1

  Bài gửi  by duythanh7321 on Wed Sep 10, 2014 7:33 pm

  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  duythanh7321

  Bài gửi  by songoku on Sun Sep 14, 2014 2:49 pm

  xem
  songoku

  Bài gửi  by mvctlhp91 on Wed Oct 15, 2014 6:29 pm

  xé lozzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  mvctlhp91

  Bài gửi  by Sponsored content