[Share] Last tab VnGame ver punbb

  [Share] Last tab VnGame ver punbb

  Bài gửi  by AnhDauSai on Fri Sep 05, 2014 12:40 pm

  Demo onl: http://skinvngame1.forumvi.com/

  Last này mình edit từ last 5 cột của devs mình lược bỏ chỉ để lại 2 cột bài viết mới và top poster
  ngoài ra mình còn thêm tab load bài từ các chuyên mục và chỉnh sửa 1 ít style cho bắt mắt hơn

  bạn nào dùng thì chỉnh lại số ID chuyên mục ở mod_recent_topics cho khớp vs chuyên mục bạn muốn hiện bài viết ở last

  Bắt tay vào làm

  ACP >> Display >> QLTT

  over_header: Tìm và xóa đoạn sau

  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
          <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
          {giefmod_index1.MODVAR}
          <!-- BEGIN saut -->
          <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
          <!-- END saut -->
          <!-- END giefmod_index1 -->
  </div>

  index_body: Tìm

  Code:
  {CHATBOX_TOP}


  ...và thêm vào trước nó:  Code:

    
  <div id="{ID_LEFT}" class="main">

      <div class="main-content">
    
        <table cellspacing="0" class="table">
           <tbody class="statused">
              <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
              {giefmod_index1.MODVAR}
              <!-- END giefmod_index1 -->
           </tbody>
        </table>
     </div>
     <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),
           versionMajor = parseInt(versionMinor),
           IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,
           IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,
           OP = window.opera,
           FF = document.getElementById,
           NS = document.layers;

        function get_item(a, c) {
           if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];
           if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);
           if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]
        }

        var current_tooltip;

        function show_tooltip(a, c) {
           var b = get_item("tooltip");
           b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));
           b.style.zIndex = 1000;
           b.style.position = "absolute";
           b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";
           b.style.visibility = "visible";
           a.onmousemove = move_tooltip;
           a.onmouseout = function() {
              b.style.visibility = "hidden"
           };
           a.title = ""
        }
        var offsetxpoint = -60,
           offsetypoint = 20,
           real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,
           real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;

        function move_tooltip(a) {
           var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,
              d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,
              b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,
              e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,
              f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;
           current_tooltip = get_item("tooltip");
           current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";
           current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"
        }
        $("#recent_topics li a:first-child").mouseover(function() {
           show_tooltip(this, $(this).next().html())
        });
        $("#active_topics a, #viewed_topics a").mouseover(function() {
           show_tooltip(this, $(this).prev().text().replace(/(.*)\s-\s\d+.+/, "$1"));
        }).after(function() {
           return '<span class="lastRight">' + this.title.replace(/.*\s-\s(\d+.+)/, "$1") + '</span>'
        });
        $(".changeLast").change(function() {
           $(".half.group_" + $(this).data("group")).hide();
           $("#" + this.value).show();
        });
         //]]>
     </script>
    </div>

  ACP >> Display >> Portal

  Thay thế toàn bộ các temp sau:

  mod_most_active_starters:


  Code:
  <!--<td>-->  
     <ul id="active_starters" class="half group_post">
        <!-- BEGIN POSTER -->
        <li>
           {POSTER.NAME}
           <span class="lastRight">
              {POSTER.NB_TOPICS}
           </span>
        </li>
        <!-- END POSTER -->
     </ul>
  </td>

  mod_recent_topics:


  Code:
  <!-- BEGIN classical_row -->

  <tr style="background-color: #e8e8e8">
     <th class="double"  style="height:20px;padding:0px;padding-left:20px"><h2>
         <div class="module main">
    <div class="tag mekiep">
      <div data="0" class="last active" title="Bài viết mới nhất">Bài mới</div>
      <div data="4" class="last" title="Các bài viết về gunny private">Gunny private</div>
      <div data="13" class="last" title="Các bài viết về Kiếm thế private">Kiếm thế</div>
      <div data="14" class="last" title="Các bài viết về Mu private">Mu private</div>
     <div data="15" class="last" title="Các bài viết về Võ lâm private">Võ lâm</div>
      <div data="16" class="last" title="Các bài viết về Game private khác">Game khác</div>

   
   
        </div>
       </div></h2>
     </th>
     <th>
        <select class="changeLast" data-group="post">
           <option value="top_posters">Viết bài nhiều nhất</option>
           <option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều nhất</option>
        </select>
     </th>
    
  </tr>
  <tr>
     <td class="double" rowspan="3">
    
          
    <div id="loading" style="display: none;"></div>
    <div id="loadddddd" style="display:none">  
         </div>
    
    
       <div class="fuck" style="overflow: hidden;height: 269px;position: relative;float: left;width:640px">
          
          <ol id="lastest123" class="forum0 activea">
          
        
  <ul id="recent_topics" style="margin-left:-40px;">
   <!-- BEGIN recent_topic_row -->
            
            
          <li>
              <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
              <div class="tooltip_data" style="display:none">
                 <p>
                    <span style="color:red">Tiêu đề</span>: {classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}
                 </p>
                 <p>
                    <span style="color:blue">Gửi lúc</span>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
                 </p>
              </div>

              <!-- BEGIN switch_poster -->
              <a class="lastRight" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
              <!-- END switch_poster -->
              <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
              <span class="lastRight">
                 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
              </span>
              <!-- END switch_poster_guest -->
           </li>
          <!-- END recent_topic_row -->

            </ul>
          
          
          
          </ol>
        
      
          <ol id="lastest" class="forum4">
      
            <li><span style="overflow: hidden; position: absolute; width:460px!important"></span></li>
        </ol>
            

            <ol id="lastest" class="forum13"></ol>
            <ol id="lastest" class="forum14"><li>
              <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;position: absolute; width:460px!important">


  </span></li></ol>
              
              <ol id="lastest" class="forum15"></ol>
              <ol id="lastest" class="forum16"></ol>
              <ol id="lastest" class="forum1"></ol>
              <ol id="lastest" class="forum8"><li>
                <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;position: absolute; width:460px!important">

  </span></li></ol>
              


  <ol id="lastest" class="forum9"><li>
                <span style="overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;position: absolute; width:460px!important">


             </span></li>  
  </ol>    
                </div>
      
       </div>
      
     </td>
  <!-- </tr> -->
  <!-- END classical_row -->
     <style>
  /* Latest topics */
  #content-container div#main{margin-bottom:0}
  *+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}
  #content-container div#left{float:none;width:100%}
  #left{margin:30px 0}
  #left,#left *,#left li:before{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
  #left table.table{border-collapse:collapse;empty-cells:show;table-layout:fixed;width:100%}
  #left a{text-decoration:none}
  #left td{width:25%;vertical-align:top;border-width:0 1px}
  #left .double{border-left:0;width:50%}
  #left li{position:relative;width:100%;list-style-type:none;height:22px;line-height:24px;border-bottom:1px dashed #CCC;counter-increment:Zzindex}
  #left li:before{content:counter(Zzindex);display:block;height:16px;background:#98D0FF;position:absolute;left:-23px;font-size:11px;top:5px;border-radius:2px;text-align:center;width:18px;color:#FFF;line-height:16px}
  #left li:after{content:" ";background:#98D0FF;display:block;width:6px;height:6px;position:absolute;top:10px;left:-8px;transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}
  #left li:nth-child(1):before,#left li:nth-child(1):after{background:red}
  #left li:nth-child(2):before,#left li:nth-child(2):after{background:#d47a2a}
  #left li:nth-child(3):before,#left li:nth-child(3):after{background:#b9ba45}
  #left li:nth-child(4):before,#left li:nth-child(4):after{background:#aad655}
  #left li:nth-child(5):before,#left li:nth-child(5):after{background:#55e7aa}
  #left a{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;display:block;width:60%;height:inherit}
  #active_topics a,#viewed_topics a{width:70%}
  #left #recent_topics a{width:80%}
  #left .lastRight{right:0;text-align:right;position:absolute;top:0;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;left:auto}
  #left ul,#left th{padding-left:34px;padding-right:10px;margin:0}
  #left ul{height:114px}
  #left .changeLast{border:0 none!important;background:inherit;margin-top:0!important;margin-bottom:-1px;padding:0!important}
  #left .changeLast,#left th h2{color:#777;}
  #left th{width:25%;vertical-align:middle}
  th.topicLast{border-top:1px solid #F3F3F3!important}
  th.double{text-align:left}
  #recent_topics li{margin:.5px 0}
  #left #recent_topics .lastRight{width:20%!important}
       #active_starters,#users_month{display:none}
  /* Tooltip */
  #tooltip{background-color:#FFF;border:2px solid #333;color:#131313;max-width:550px;padding:10px}
  #loading {
  background: url(http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/loadin11.gif) no-repeat center center;
  color: #FFF;
  filter: alpha(opacity=65);
  left: 30%;
  margin-left: -145px;
  margin-top: 5px;
  opacity: .9;
  padding: 0;
  position: absolute;
  text-align: center;
  width: 300px;
  height: 250px;
  }
  .tag div{font-weight: 700;padding: 0px 10px;color:#333;cursor:pointer;display:inline-block;text-decoration:none;}
  .tag div.active{font-weight: 700;padding: 5px 10px;margin-top:2px;border-bottom:0px solid #ddd;border:1px solid #ddd;background-color:#FFF;color: #ff4400;margin-bottom:-1px}
  .tag div:hover{color: #ff4400;}
    

      .rlink{display:inline-block;float:right;text-align:right}

  #lastest li{margin:.5px 0;margin-left:-6px}

  .fuck ol{display:none}.fuck ol.activea{display:block}
  .fuck ol.activea :hover{cursor:pointer}
  </style>
   


  mod_top_posters:

  Code:
  <td>
     <ul id="top_posters" class="half group_post">
        <!-- BEGIN POSTER -->
        <li>
           {POSTER.NAME}
           <span class="lastRight">
              {POSTER.NB_POSTS}
           </span>
        </li>
        <!-- END POSTER -->
     </ul>
  <!--</td>-->

  ACP >> Modules >> Javascript codes management
  tạo 1 Js mới
  Title * : last vngame.pro
  Placement : in the hom page

  Javascript Code * :


  Code:
  $(function() {$(".tag div").click(function() {$(".active").removeClass("active");
      $(this).addClass("active");var a = $(this).attr("data");0 != a ? ($("#loading")
      .show(),$("#loadddddd").load("/f" + a + "-forum .table tr", function() {var b = "";for(i = 1;i < $("#loadddddd tr")
      .length;i++) {b = b + '<li><span style="overflow: hidden;
  position: absolute; width:1093px!important">' + $(this)
  .find('tr:eq('+i+') .topic-title').html() +'</span> &nbsp;
  </li>'}
  $(".activea").removeClass("activea");$(".forum" + a).addClass("activea").html(b);$("#loading").fadeOut();})) : ($(".activea").removeClass("activea"), $(".forum" + a).addClass("activea"))})});

  Bước 4ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management

  [Share] Last tab VnGame ver punbb 12-10-12
  Kích hoạt cột widget trái

  [Share] Last tab VnGame ver punbb Lsa3TrZ

  Sắp xếp widget theo thứ tự

  [Share] Last tab VnGame ver punbb 12-10-11
  Tùy chỉnh recent topics
  AnhDauSai

  Bài gửi  by Death Gun on Fri Sep 05, 2014 12:41 pm

  tem đầu nha!!
  like mạnh cho sư huynh.  Khách viếng thăm Hãy cùng nhau ủng hộ và phát triển VnGame Bạn nhé,Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Death Gun

  Bài gửi  by An Nguyễn on Fri Sep 05, 2014 1:24 pm

  Tình hình là thíu CSS , với top_posters nó có 5 người à ?
  An Nguyễn

  Bài gửi  by AnhDauSai on Fri Sep 05, 2014 1:48 pm

  An Nguyễn đã viết:Tình hình là thíu CSS ,  với top_posters nó có 5 người à ?
  css mình để trong recent. bạn xóa css last cũ đi nhé
  AnhDauSai

  Bài gửi  by An Nguyễn on Fri Sep 05, 2014 6:41 pm

  ngăn cách giữa 2 cái nó cái gạch mày đen . giúp t xóa cái gạch đó dc k . [You must be registered and logged in to see this link.]
  An Nguyễn

  Bài gửi  by Sponsored content